logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2348517
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 214590
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   214590
 Godziny urzędowania   6791
 Organizacja Urzędu   7938
 Struktura organizacyjna   9687
Organy
 Wójt Gminy   9290
  Kompetencje   2459
  Kontakt   2395
  Dyżury   2117
  Zarządzenia   3179
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2492
 Zastępca Wójta Gminy   6886
 Sekretarz Gminy   6081
  Kompetencje   2115
  Kontakt   2028
  Stanowiska   2116
  Dyżury   1841
 Skarbnik Gminy   5582
  Kompetencje   1990
  Kontakt   1949
  Stanowiska   1842
  Dyżury   1672
 Rada Gminy   9333
  Przewodniczący Rady   2611
  Skład Rady   3663
  Regulamin   1752
  Kompetencje   2701
  Protokoły z posiedzeń   19378
  Uchwały Rady Gminy   2787
  Kontakt z radnymi   2299
 Komisje Rady   4860
  Komisja Gospodarki i Mienia   1852
   Skład osobowy   1792
  Komisja Infrastruktury Technicznej   1686
   Skład osobowy   1589
  Komisja Rewizyjna   1749
   Przedmiot działania   1603
   Skład osobowy   1473
  Komisja Socjalna   1811
   Skład osobowy   1715
 Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska   7569
  Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   4970
  Referat Finansowy   4162
  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   4367
  Referat Obsługi Placówek Oświatowych   479
  Radca prawny   1318
Prawo Lokalne
 Statut   6787
 Regulamin   5221
 Budżet   6842
  Rok 2018   76
  Rok 2017   703
   Zarządzenia dotyczące budżetu   176
  Rok 2016   1188
   Zarządzenia dotyczące budżetu   178
  Rok 2015   923
   Zarządzenia dotyczące budżetu   106
  Rok 2014   1794
   Zarządzenia dotyczące budżetu   391
  Rok 2013   2271
   Zarządzenia dotyczące budżetu   535
  Rok 2012   1318
   Zarządzenia dotyczące budżetu   627
  Rok 2011   2049
   Zarządzenia dotyczące budżetu   4755
  Rok 2010   2307
  Rok 2009   1878
  Rok 2008   1842
  Rok 2007   3101
  Rok 2006   2467
  Rok 2005   1766
  Rok 2004   1604
  Rok 2003   1621
 Uchwały   15612
  Rok 2017   1363
   Sesja XXII   1058
   Sesja XXIII   486
   Sesja XXIV   356
   Sesja XXV   110
   Sesja XXVI   152
   Sesja XXVII   130
   Sesja XXVIII   303
   Sesja XXIX   129
   Sesja XXX   100
   Sesja XXXI   7
   Sesja XXXII   12
  Rok 2016   1157
   Sesja XIV   663
   Sesja XV   735
   Sesja XVI   872
   Sesja XVII   958
   Sesja XVIII   453
   Sesja XIX   706
   Sesja XX   527
   Sesja XXI   788
  Rok 2015   1440
   Sesja IV   1807
   Sesja V   520
   Sesja VI   656
   Sesja VII   933
   Sesja VIII   1125
   Sesja IX   558
   Sesja X   716
   Sesja XI   250
   Sesja XII   561
   Sesja XIII   907
  Rok 2014   1301
   Sesja XXXVI   1457
   Sesja XXXVII   730
   Sesja XXXVIII   1119
   Sesja XXXIX   1054
   Sesja XL   987
   Sesja XLI   851
   Sesja XLII   1028
   Sesja I   617
   Sesja II   981
   Sesja III   515
  Rok 2013   1761
   Sesja XXIII   1309
   Sesja XXIV   880
   Sesja XXV   755
   Sesja XXVI   3246
   Sesja XXVII   1571
   Sesja XXVIII   1479
   Sesja XXIX   776
   Sesja XXX   844
   Sesja XXXI   1119
   Sesja XXXII   709
   Sesja XXXIII   665
   Sesja XXXIV   885
   Sesja XXXV   1897
  Rok 2012   1689
   Sesja XIV   2070
   Sesja XV   1766
   Sesja XVI   1797
   Sesja XVII   1248
   Sesja XVIII   929
   Sesja XIX   704
   Sesja XX   1509
   Sesja XXI   1283
   Sesja XXII   1648
  Rok 2011   2167
   Sesja IV   2277
   Sesja V   1465
   Sesja VI   2196
   Sesja VII   2346
   Sesja VIII   1112
   Sesja IX   1525
   Sesja X   1338
   Sesja XI   843
   Sesja XII   866
   Sesja XIII   1843
  Rok 2010   2000
   Sesja XXV   1990
   Sesja XXVI   1342
   Sesja XXVII   1158
   Sesja XXVIII   2525
   Sesja XXIX   2428
   Sesja XXX   2146
   Sesja I   1456
   Sesja II   918
   Sesja III   2317
  Rok 2009   1622
   Sesja XIX   1802
   Sesja XX   1862
   Sesja XXI   1748
   Sesja XXII   1929
   Sesja XXIII   1928
   Sesja XXIV   3328
  Rok 2008   1619
   Sesja XI   1820
   Sesja XII   1733
   Sesja XIII   3492
   Sesja XIV   2318
   Sesja XV   1293
   Sesja XVI   2071
   Sesja XVII   2048
   Sesja XVIII   2565
  Rok 2007   1625
   Sesja IV   2119
   Sesja V   1651
   Sesja VI   1696
   Sesja VII   1883
   Sesja VIII   2238
   Sesja IX   2278
   Sesja X   2101
  Rok 2006   1538
   IV kwartał   4875
   III kwartał   2597
   II kwartał   5884
   I kwartał   6003
  Rok 2008   1256
  Rok 2005   1488
   IV kwartał   1176
   III kwartał   944
   II kwartał   894
   I kwartał   1039
   II kwatrał   1919
   I kwartał   2270
  Rok 2004   1393
   III kwartał   2121
   IV kwartał   3438
  Rok 2003   1411
   I Kwartał   2569
   II Kwartał   2356
   III Kwartał   1517
   IV Kwartał   4031
 Podatki i opłaty lokalne   7724
  Podatek od nieruchomości   8119
  Podatek od środków transportowych   4562
  Podatek rolny   4217
  Podatek leśny   2158
  Podatek od posiadania psów   1819
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1732
  Opłata targowa   2659
  Opłata prolongacyjna   1426
  Opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki   2171
 Informacje Urzędu   11076
  Zarządzenia Wójta   6277
   Rok 2002   1858
   Rok 2003   6614
   Rok 2004   5838
   Rok 2005   2003
   Rok 2006   1257
   Rok 2007   7844
   Rok 2008   6694
   Rok 2009   8978
   Rok 2010   13436
   Rok 2011   14755
   Rok 2012   9621
   Rok 2013   10314
   Rok 2014   9356
   Rok 2015   5742
   Rok 2016   4059
   Rok 2017   2748
   Rok 2018   47
   Rok 2003   273
   Rok 2004   316
   Rok 2005   239
   Rok 2006   350
  Obwieszczenia i zawiadomienia   6247
   Rok 2003   1997
   Rok 2004   993
   Rok 2005   910
   Rok 2006   1062
   Rok 2007   2012
   Rok 2008   2040
   Rok 2009   3527
   Rok 2010   14588
   Rok 2011   5721
   Rok 2012   6599
   Rok 2013   3749
   Rok 2014   4749
   Rok 2015   4079
   Rok 2016   1871
   Rok 2017   1673
   Rok 2018   50
   Rok 2004   561
   Rok 2005   214
   Rok 2006   382
 Wybory   6055
  Rok 2015   594
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   1018
   Referendum ogólnokrajowe   604
   Wybory do Sejmu i Senatu RP   819
  Rok 2014   1421
   Wybory do Parlamentu Europejskiego   2084
   Wybory samorządowe   3096
  Rok 2011   9409
  Rok 2010   10787
  Rok 2006   1577
   Obwieszczenia Wójta   1126
   Uchwały i ogłoszenia GKW   2106
   Inne   955
   Protokoły   3582
 Strategia rozwoju   12445
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   6104
 Ochrona środowiska   4780
  Publicznie dostępne wykazy danych zawierające informacje o środowisku   1950
  Plan gospodarki odpadami   1896
  Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna na lata 2012 - 2032   895
  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   1746
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszyna   350
 Programy współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi   2470
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   78138
  Rok 2018   122
  Rok 2017   26281
  Rok 2016   25679
  Rok 2015   26738
  Rok 2014   40331
  Rok 2013   36881
  Rok 2012   43481
  Rok 2011   53347
  Rok 2010   37363
  Rok 2009   77397
  Rok 2008   31118
  Rok 2007   31363
  Rok 2006   67007
  Rok 2005   14057
  Rok 2004   11301
  Rok 2003   7682
 Ogłoszenia Konkursów   35558
  Rok 2017   17283
  Rok 2016   17212
  Rok 2015   23471
  Rok 2014   5045
  Rok 2013   7580
  Rok 2012   9163
  Rok 2011   7150
  Rok 2010   57375
  Rok 2009   55212
  Rok 2008   6700
  Rok 2007   9213
  Rok 2006   21457
  Rok 2005   7380
 Plan postępowań   535
  Rok 2018   14
  Rok 2017   455
 Emisja obligacji   233
  Rok 2017   461
Załatwianie Spraw
  Małżeństwa, narodziny, zgony   728
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   858
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   601
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   550
   Sporządzenie aktu urodzenia   732
   Sporządzenie aktu zgonu   509
  Dowody osobiste   629
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   748
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   620
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   562
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   614
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   660
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego   87
  Meldunki   637
   Zameldowanie na pobyt stały   712
   Zameldowanie na pobyt czasowy   548
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   685
   Wymeldowanie z pobytu stałego   517
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   424
  Nieruchomości   673
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   874
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   782
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   648
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   699
   Podział nieruchomości   706
   Rozgraniczenie nieruchomości   638
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   696
  Działalność gospodarcza   675
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   955
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   683
  Zezwolenia i decyzje   786
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   607
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   906
  Sprawy obywatelskie   2586
  Urząd stanu cywilnego   2707
  Działalność gospodarcza   2439
  Ochrona środowiska i rolnictwo   2183
  Świadczenia rodzinne   2805
  Oświata   1213
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1108
 Urbanistyka, architektura   1879
 Planowanie przestrzenne   2270
 Dowody osobiste   1811
 Meldunki   5775
 Wybory   1978
 Działalność gospodarcza   1457
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   1326
 Geodezja, kartografia   1654
 Gospodarka komunalna   1800
 Drogownictwo   1422
 Gospodarowanie nieruchomościami   2564
 Gospodarka lokalami mieszkalnymi   1407
 Gospodarka lokalami użytkowymi   1367
 Ochrona środowiska   1776
 Podatki i opłaty   1802
 Podatki i opłaty - osoby fizyczne   1696
 Podatki i opłaty - osoby prawne   1555
 Podatki i opłaty - postępowanie egzekucyjne   1308
 Podatki i opłaty - zaświadczenia   1413
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo   1528
 Urząd stanu cywilnego   1716
 Urząd stanu cywilnego - urodzenia   1366
 Urząd stanu cywilnego - małżeństwa   1304
 Urząd stanu cywilnego - zgony   1367
 Rozwój regionalny   1285
 Usługi techniczne   1444
 Inne sprawy   1758
Inne
 Jednostki organizacyjne   7019
  Gminne Przedszkole w Kruszynie   1924
   Kontakt   1350
   Kierownictwo   1212
   Kontakt   625
   Kierownictwo   645
  Gminne Przedszkole w Widzowie   1921
   Kontakt   1556
   Kierownictwo   1336
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej   2053
   Kontakt   1414
   Kierownictwo   1418
  Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Jackowie   2495
   Kontakt   1603
   Kierownictwo   1348
  Zespół Szkolny w Kruszynie   2985
   Kontakt   1698
   Kierownictwo   1626
  Zespól Szkolny w Widzowie   3038
   Kontakt   1672
   Kierownictwo   1454
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie   2212
   Kontakt   1590
   Kierownictwo   1365
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie   12673
   Kontakt   4405
   Kierownictwo   2271
   Druki do pobrania   2532
 Sołectwa   5444
  Sołectwo Baby   1931
   Sołtys   1680
   Rada Sołecka   1504
   Statut   921
  Sołectwo Bogusławice   1753
   Sołtys   1670
   Rada Sołecka   1515
   Statut   938
  Sołectwo Jacków   1734
   Sołtys   1500
   Rada Sołecka   1449
   Statut   927
  Sołectwo Kruszyna   1736
   Sołtys   1729
   Rada Sołecka   1442
   Statut   895
  Sołectwo Lgota Mała   1669
   Sołtys   1580
   Rada Sołecka   1345
   Statut   930
  Sołectwo Łęg - Kijów   1636
   Sołtys   1377
   Rada Sołecka   1323
   Statut   874
  Sołectwo Pieńki Szczepockie   1551
   Sołtys   1672
   Rada Sołecka   1284
   Statut   866
  Sołectwo Teklinów   1681
   Sołtys   1537
   Rada Sołecka   1435
   Statut   804
  Sołectwo Widzów   1791
   Sołtys   1705
   Rada Sołecka   1606
   Statut   901
  Sołectwo Widzówek   1513
   Sołtys   1514
   Rada Sołecka   1329
   Statut   838
  Sołectwo Wikłów   1595
   Sołtys   1507
   Rada Sołecka   1402
   Statut   864
 Stowarzyszenia   4637
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach   1909
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie   1914
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie   1866
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Małej   1737
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu   1872
  Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie   1731
  Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie"   1478
  Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie   1619
 Konsultacje społeczne   1690
  Rok 2013   726
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   670
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    1353
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)   754
  Rok 2014   448
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   389
   Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014-2020   506
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020   520
  Rok 2015   283
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   222
   Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku   524
  Rok 2016   199
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   221
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi    485
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   465
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - etap I   255
  Rok 2017   185
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   173
   Gospodarka odpadami komunalnymi    151
  Rok 2018   13
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   14
   Gospodarka odpadami komunalnymi   4
 Infrastruktura   4073
  Zaopatrzenie w wodę   1880
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   2205
  Drogi   1956
 Oświadczenia majątkowe   11124
  Rok 2016   415
   Radni Rady Gminy   340
   Wójt Gminy   290
   Urząd Gminy   135
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   55
   Jednostki oświatowe   99
   Gminna Biblioteka Publiczna   49
  Rok 2015   748
   Radni Rady Gminy   1325
   Wójt Gminy   314
   Urząd Gminy   513
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   320
   Jednostki oświatowe   556
   Gminna Biblioteka Publiczna   228
  Rok 2014   1292
   Radni Rady Gminy - zakończenie kadencji   1671
   Radni Rady Gminy   1278
   Gminna Biblioteka Publiczna   265
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   359
   Jednostki oświatowe   627
   Urząd Gminy   589
   Wójt Gminy   388
  Rok 2013   1331
   Jednostki oświatowe   1489
   Wójt Gminy   506
   Radni Rady Gminy   1939
   Urząd Gminy   771
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   406
   Gminna Biblioteka Publiczna   389
  Rok 2012   879
   Wójt Gminy   585
   Radni Rady Gminy   2167
   Urząd Gminy   893
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   523
   Jednostki oświatowe   1083
   Gminna Biblioteka Publiczna   477
  Rok 2011   1236
   Wójt Gminy   849
   Z-ca Wójta Gminy   706
   Radni Rady Gminy   2620
   Urząd Gminy   1007
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   738
   Jednostki oświatowe   1610
   Gminna Biblioteka Publiczna   674
  Rok 2010   2742
   Wójt Gminy   1875
   Z-ca Wójta Gminy   1325
   Radni Rady Gminy   3022
   Urząd Gminy   1041
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   877
   Jednostki oświatowe   2211
   Gminna Biblioteka Publiczna   854
  Rok 2009   1465
   Wójt Gminy   923
   Radni Rady Gminy   3166
   Urząd Gminy   1480
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   965
   Jednostki oświatowe   2048
  Rok 2008   1864
   Wójt Gminy   1417
   Radni Rady Gminy   3726
   Urząd Gminy   1678
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1070
   Jednostki oświatowe   2617
   Gminna Biblioteka Publiczna   1018
  Rok 2007   1592
   Wójt Gminy   1165
   Radni Rady Gminy   3232
   Urząd Gminy   1905
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1044
   Jednostki oświatowe   2992
   Gminna Biblioteka Publiczna   963
  Rok 2006   1463
   Wójt Gminy   1219
   Radni Rady Gminy   3567
   Urząd Gminy   1612
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1115
   Jednostki oświatowe   2785
   Gminna Biblioteka Publiczna   983
  Rok 2005   1734
   Wójt Gminy   1258
   Radni Rady Gminy 2002-2006   4193
   Urząd Gminy   2011
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1083
   Jednostki oświatowe   2722
   Gminna Biblioteka Publiczna   1089
   Radni Rady Gminy 2006-2010   3932
  Rok 2004   1590
   Wójt Gminy   1761
   Radni Rady Gminy   11323
   Urząd Gminy   3785
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1586
   Jednostki oświatowe   7720
   Gminna Biblioteka Publiczna   1554
  Rok 2003   1443
   Wójt Gminy   1704
   Radni Rady Gminy   11281
   Urząd Gminy   3727
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1592
   Jednostki oświatowe   8840
   Gminna Biblioteka Publiczna   1688
  Rok 2002   1482
   Wójt Gminy   1693
   Radni Rady Gminy   11492
   Urząd Gminy   3645
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1653
   Jednostki oświatowe   8301
   Gminna Biblioteka Publiczna   1606
 Rejestry publiczne   1997
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1425
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1381
  Rejestr zamówień publicznych   1049
  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy   1153
  Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   1132
  Rejestr decyzji celu publicznego   1071
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego   1044
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna   581
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   687
  Rok 2016   266
   Wodociąg Kruszyna   313
   Ujęcie wody Lgota Mała   224
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   87
  Rok 2015   181
   Wodociąg Kruszyna   310
   Ujęcie wody Lgota Mała   291
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   231
  Rok 2014   177
   Wodociąg Kruszyna   363
   Ujęcie wody Lgota Mała   354
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   380
 Inne informacje publiczne   6929
 Redakcja Biuletynu   5124


wersja do druku drukuj