logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2230231
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 209697
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   209697
 Godziny urzędowania   6649
 Organizacja Urzędu   7801
 Struktura organizacyjna   9515
Organy
 Wójt Gminy   9065
  Kompetencje   2384
  Kontakt   2307
  Dyżury   2077
  Zarządzenia   3035
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2418
 Zastępca Wójta Gminy   6771
 Sekretarz Gminy   5956
  Kompetencje   2063
  Kontakt   1975
  Stanowiska   2076
  Dyżury   1798
 Skarbnik Gminy   5480
  Kompetencje   1944
  Kontakt   1914
  Stanowiska   1809
  Dyżury   1633
 Rada Gminy   9089
  Przewodniczący Rady   2566
  Skład Rady   3571
  Regulamin   1722
  Kompetencje   2673
  Protokoły z posiedzeń   18299
  Uchwały Rady Gminy   2702
  Kontakt z radnymi   2253
 Komisje Rady   4786
  Komisja Gospodarki i Mienia   1817
   Skład osobowy   1742
  Komisja Infrastruktury Technicznej   1643
   Skład osobowy   1551
  Komisja Rewizyjna   1711
   Przedmiot działania   1584
   Skład osobowy   1450
  Komisja Socjalna   1760
   Skład osobowy   1661
 Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska   7394
  Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   4915
  Referat Finansowy   4099
  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   4288
  Referat Obsługi Placówek Oświatowych   411
  Radca prawny   1256
Prawo Lokalne
 Statut   6704
 Regulamin   5132
 Budżet   6592
  Rok 2017   387
   Zarządzenia dotyczące budżetu   115
  Rok 2016   992
   Zarządzenia dotyczące budżetu   152
  Rok 2015   756
   Zarządzenia dotyczące budżetu   83
  Rok 2014   1599
   Zarządzenia dotyczące budżetu   377
  Rok 2013   2137
   Zarządzenia dotyczące budżetu   502
  Rok 2012   1265
   Zarządzenia dotyczące budżetu   621
  Rok 2011   1968
   Zarządzenia dotyczące budżetu   4531
  Rok 2010   2248
  Rok 2009   1832
  Rok 2008   1795
  Rok 2007   2996
  Rok 2006   2355
  Rok 2005   1724
  Rok 2004   1585
  Rok 2003   1567
 Uchwały   14972
  Rok 2017   841
   Sesja XXII   803
   Sesja XXIII   316
   Sesja XXIV   169
   Sesja XXV   55
   Sesja XXVI   38
  Rok 2016   1075
   Sesja XIV   522
   Sesja XV   601
   Sesja XVI   702
   Sesja XVII   746
   Sesja XVIII   342
   Sesja XIX   586
   Sesja XX   396
   Sesja XXI   528
  Rok 2015   1394
   Sesja IV   1618
   Sesja V   484
   Sesja VI   609
   Sesja VII   793
   Sesja VIII   935
   Sesja IX   488
   Sesja X   603
   Sesja XI   219
   Sesja XII   488
   Sesja XIII   723
  Rok 2014   1276
   Sesja XXXVI   1283
   Sesja XXXVII   672
   Sesja XXXVIII   1038
   Sesja XXXIX   962
   Sesja XL   879
   Sesja XLI   749
   Sesja XLII   924
   Sesja I   528
   Sesja II   904
   Sesja III   473
  Rok 2013   1740
   Sesja XXIII   1221
   Sesja XXIV   809
   Sesja XXV   708
   Sesja XXVI   3022
   Sesja XXVII   1462
   Sesja XXVIII   1370
   Sesja XXIX   708
   Sesja XXX   756
   Sesja XXXI   1042
   Sesja XXXII   640
   Sesja XXXIII   625
   Sesja XXXIV   828
   Sesja XXXV   1714
  Rok 2012   1672
   Sesja XIV   1982
   Sesja XV   1639
   Sesja XVI   1704
   Sesja XVII   1164
   Sesja XVIII   850
   Sesja XIX   654
   Sesja XX   1394
   Sesja XXI   1225
   Sesja XXII   1546
  Rok 2011   2118
   Sesja IV   2161
   Sesja V   1380
   Sesja VI   2040
   Sesja VII   2152
   Sesja VIII   1037
   Sesja IX   1428
   Sesja X   1235
   Sesja XI   780
   Sesja XII   801
   Sesja XIII   1727
  Rok 2010   1979
   Sesja XXV   1900
   Sesja XXVI   1283
   Sesja XXVII   1106
   Sesja XXVIII   2363
   Sesja XXIX   2224
   Sesja XXX   1990
   Sesja I   1359
   Sesja II   853
   Sesja III   2170
  Rok 2009   1589
   Sesja XIX   1726
   Sesja XX   1726
   Sesja XXI   1682
   Sesja XXII   1764
   Sesja XXIII   1814
   Sesja XXIV   3122
  Rok 2008   1589
   Sesja XI   1723
   Sesja XII   1638
   Sesja XIII   3280
   Sesja XIV   2192
   Sesja XV   1237
   Sesja XVI   1988
   Sesja XVII   1974
   Sesja XVIII   2469
  Rok 2007   1606
   Sesja IV   2079
   Sesja V   1622
   Sesja VI   1638
   Sesja VII   1773
   Sesja VIII   2158
   Sesja IX   2226
   Sesja X   2045
  Rok 2006   1505
   IV kwartał   4775
   III kwartał   2530
   II kwartał   5746
   I kwartał   5839
  Rok 2008   1228
  Rok 2005   1452
   IV kwartał   1159
   III kwartał   934
   II kwartał   883
   I kwartał   968
   II kwatrał   1864
   I kwartał   2197
  Rok 2004   1375
   III kwartał   2061
   IV kwartał   3349
  Rok 2003   1381
   I Kwartał   2416
   II Kwartał   2302
   III Kwartał   1476
   IV Kwartał   3824
 Podatki i opłaty lokalne   7532
  Podatek od nieruchomości   7591
  Podatek od środków transportowych   4371
  Podatek rolny   4068
  Podatek leśny   2083
  Podatek od posiadania psów   1767
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1676
  Opłata targowa   2533
  Opłata prolongacyjna   1395
  Opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki   2108
 Informacje Urzędu   10610
  Zarządzenia Wójta   5870
   Rok 2002   1788
   Rok 2003   6200
   Rok 2004   5586
   Rok 2005   1934
   Rok 2006   1214
   Rok 2007   7519
   Rok 2008   6198
   Rok 2009   8496
   Rok 2010   12777
   Rok 2011   14021
   Rok 2012   9015
   Rok 2013   9644
   Rok 2014   8475
   Rok 2015   4834
   Rok 2016   3182
   Rok 2017   1344
   Rok 2003   272
   Rok 2004   315
   Rok 2005   238
   Rok 2006   349
  Obwieszczenia i zawiadomienia   5917
   Rok 2003   1946
   Rok 2004   971
   Rok 2005   892
   Rok 2006   1039
   Rok 2007   1888
   Rok 2008   1973
   Rok 2009   3379
   Rok 2010   14066
   Rok 2011   5474
   Rok 2012   6281
   Rok 2013   3568
   Rok 2014   4387
   Rok 2015   3657
   Rok 2016   1526
   Rok 2017   872
   Rok 2004   559
   Rok 2005   213
   Rok 2006   381
 Wybory   5975
  Rok 2015   539
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   882
   Referendum ogólnokrajowe   500
   Wybory do Sejmu i Senatu RP   645
  Rok 2014   1376
   Wybory do Parlamentu Europejskiego   1919
   Wybory samorządowe   2904
  Rok 2011   9081
  Rok 2010   10377
  Rok 2006   1536
   Obwieszczenia Wójta   1103
   Uchwały i ogłoszenia GKW   2073
   Inne   943
   Protokoły   3451
 Strategia rozwoju   12208
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   5877
 Ochrona środowiska   4703
  Publicznie dostępne wykazy danych zawierające informacje o środowisku   1899
  Plan gospodarki odpadami   1844
  Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna na lata 2012 - 2032   841
  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   1692
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszyna   260
 Programy współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi   2398
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   75383
  Rok 2017   16291
  Rok 2016   23788
  Rok 2015   24832
  Rok 2014   36966
  Rok 2013   34991
  Rok 2012   42264
  Rok 2011   52131
  Rok 2010   36341
  Rok 2009   75469
  Rok 2008   30708
  Rok 2007   30618
  Rok 2006   65394
  Rok 2005   13741
  Rok 2004   11022
  Rok 2003   7406
 Ogłoszenia Konkursów   34215
  Rok 2017   9605
  Rok 2016   16353
  Rok 2015   21933
  Rok 2014   4852
  Rok 2013   7338
  Rok 2012   8896
  Rok 2011   7025
  Rok 2010   56176
  Rok 2009   54192
  Rok 2008   6529
  Rok 2007   8987
  Rok 2006   20835
  Rok 2005   7303
 Plan postępowań   373
  Rok 2017   319
 Emisja obligacji   90
  Rok 2017   174
Załatwianie Spraw
  Małżeństwa, narodziny, zgony   704
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   808
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   577
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   499
   Sporządzenie aktu urodzenia   656
   Sporządzenie aktu zgonu   465
  Dowody osobiste   606
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   742
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   589
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   519
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   578
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   640
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego   80
  Meldunki   615
   Zameldowanie na pobyt stały   668
   Zameldowanie na pobyt czasowy   526
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   584
   Wymeldowanie z pobytu stałego   498
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   411
  Nieruchomości   670
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   785
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   736
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   613
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   611
   Podział nieruchomości   649
   Rozgraniczenie nieruchomości   600
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   639
  Działalność gospodarcza   658
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   885
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   673
  Zezwolenia i decyzje   785
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   568
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   863
  Sprawy obywatelskie   2532
  Urząd stanu cywilnego   2624
  Działalność gospodarcza   2398
  Ochrona środowiska i rolnictwo   2124
  Świadczenia rodzinne   2770
  Oświata   1167
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1077
 Urbanistyka, architektura   1805
 Planowanie przestrzenne   2142
 Dowody osobiste   1685
 Meldunki   5677
 Wybory   1914
 Działalność gospodarcza   1410
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   1271
 Geodezja, kartografia   1563
 Gospodarka komunalna   1737
 Drogownictwo   1364
 Gospodarowanie nieruchomościami   2461
 Gospodarka lokalami mieszkalnymi   1298
 Gospodarka lokalami użytkowymi   1312
 Ochrona środowiska   1695
 Podatki i opłaty   1703
 Podatki i opłaty - osoby fizyczne   1620
 Podatki i opłaty - osoby prawne   1487
 Podatki i opłaty - postępowanie egzekucyjne   1255
 Podatki i opłaty - zaświadczenia   1337
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo   1467
 Urząd stanu cywilnego   1630
 Urząd stanu cywilnego - urodzenia   1303
 Urząd stanu cywilnego - małżeństwa   1246
 Urząd stanu cywilnego - zgony   1313
 Rozwój regionalny   1230
 Usługi techniczne   1377
 Inne sprawy   1673
Inne
 Jednostki organizacyjne   6899
  Gminne Przedszkole w Kruszynie   1877
   Kontakt   1330
   Kierownictwo   1173
   Kontakt   579
   Kierownictwo   575
  Gminne Przedszkole w Widzowie   1880
   Kontakt   1474
   Kierownictwo   1270
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej   1989
   Kontakt   1363
   Kierownictwo   1362
  Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Jackowie   2437
   Kontakt   1546
   Kierownictwo   1289
  Zespół Szkolny w Kruszynie   2890
   Kontakt   1642
   Kierownictwo   1571
  Zespól Szkolny w Widzowie   2935
   Kontakt   1594
   Kierownictwo   1372
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie   2160
   Kontakt   1520
   Kierownictwo   1277
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie   11952
   Kontakt   4121
   Kierownictwo   2148
   Druki do pobrania   2128
 Sołectwa   5365
  Sołectwo Baby   1900
   Sołtys   1629
   Rada Sołecka   1437
   Statut   908
  Sołectwo Bogusławice   1719
   Sołtys   1610
   Rada Sołecka   1479
   Statut   898
  Sołectwo Jacków   1698
   Sołtys   1471
   Rada Sołecka   1409
   Statut   880
  Sołectwo Kruszyna   1710
   Sołtys   1681
   Rada Sołecka   1401
   Statut   852
  Sołectwo Lgota Mała   1646
   Sołtys   1545
   Rada Sołecka   1307
   Statut   885
  Sołectwo Łęg - Kijów   1597
   Sołtys   1360
   Rada Sołecka   1271
   Statut   844
  Sołectwo Pieńki Szczepockie   1526
   Sołtys   1595
   Rada Sołecka   1240
   Statut   817
  Sołectwo Teklinów   1646
   Sołtys   1446
   Rada Sołecka   1349
   Statut   779
  Sołectwo Widzów   1740
   Sołtys   1639
   Rada Sołecka   1515
   Statut   857
  Sołectwo Widzówek   1482
   Sołtys   1469
   Rada Sołecka   1278
   Statut   788
  Sołectwo Wikłów   1567
   Sołtys   1448
   Rada Sołecka   1351
   Statut   831
 Stowarzyszenia   4574
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach   1847
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie   1829
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie   1814
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Małej   1699
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu   1836
  Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie   1672
  Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie"   1422
  Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie   1532
 Konsultacje społeczne   1612
  Rok 2013   687
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   598
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    1279
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)   702
  Rok 2014   406
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   350
   Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014-2020   432
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020   461
  Rok 2015   245
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   188
   Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku   443
  Rok 2016   160
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   158
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi    418
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   364
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - etap I   115
  Rok 2017   113
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   98
   Gospodarka odpadami komunalnymi    75
 Infrastruktura   4023
  Zaopatrzenie w wodę   1845
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   2142
  Drogi   1876
 Oświadczenia majątkowe   10723
  Rok 2016   54
   Radni Rady Gminy   93
  Rok 2015   640
   Radni Rady Gminy   1050
   Wójt Gminy   247
   Urząd Gminy   387
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   225
   Jednostki oświatowe   446
   Gminna Biblioteka Publiczna   165
  Rok 2014   1259
   Radni Rady Gminy - zakończenie kadencji   1474
   Radni Rady Gminy   1111
   Gminna Biblioteka Publiczna   225
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   295
   Jednostki oświatowe   529
   Urząd Gminy   524
   Wójt Gminy   356
  Rok 2013   1297
   Jednostki oświatowe   1398
   Wójt Gminy   473
   Radni Rady Gminy   1522
   Urząd Gminy   720
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   362
   Gminna Biblioteka Publiczna   356
  Rok 2012   834
   Wójt Gminy   543
   Radni Rady Gminy   1956
   Urząd Gminy   791
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   469
   Jednostki oświatowe   990
   Gminna Biblioteka Publiczna   445
  Rok 2011   1183
   Wójt Gminy   795
   Z-ca Wójta Gminy   650
   Radni Rady Gminy   2397
   Urząd Gminy   898
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   684
   Jednostki oświatowe   1466
   Gminna Biblioteka Publiczna   608
  Rok 2010   2684
   Wójt Gminy   1816
   Z-ca Wójta Gminy   1246
   Radni Rady Gminy   2805
   Urząd Gminy   944
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   820
   Jednostki oświatowe   2108
   Gminna Biblioteka Publiczna   789
  Rok 2009   1426
   Wójt Gminy   871
   Radni Rady Gminy   2972
   Urząd Gminy   1357
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   926
   Jednostki oświatowe   1891
  Rok 2008   1817
   Wójt Gminy   1360
   Radni Rady Gminy   3547
   Urząd Gminy   1615
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1024
   Jednostki oświatowe   2404
   Gminna Biblioteka Publiczna   953
  Rok 2007   1556
   Wójt Gminy   1155
   Radni Rady Gminy   2973
   Urząd Gminy   1759
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1016
   Jednostki oświatowe   2810
   Gminna Biblioteka Publiczna   902
  Rok 2006   1437
   Wójt Gminy   1160
   Radni Rady Gminy   3377
   Urząd Gminy   1521
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1059
   Jednostki oświatowe   2535
   Gminna Biblioteka Publiczna   929
  Rok 2005   1707
   Wójt Gminy   1166
   Radni Rady Gminy 2002-2006   3669
   Urząd Gminy   1880
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1042
   Jednostki oświatowe   2486
   Gminna Biblioteka Publiczna   1026
   Radni Rady Gminy 2006-2010   3454
  Rok 2004   1554
   Wójt Gminy   1663
   Radni Rady Gminy   10882
   Urząd Gminy   3646
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1557
   Jednostki oświatowe   7318
   Gminna Biblioteka Publiczna   1509
  Rok 2003   1423
   Wójt Gminy   1638
   Radni Rady Gminy   10758
   Urząd Gminy   3572
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1515
   Jednostki oświatowe   8553
   Gminna Biblioteka Publiczna   1604
  Rok 2002   1451
   Wójt Gminy   1597
   Radni Rady Gminy   10809
   Urząd Gminy   3496
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1597
   Jednostki oświatowe   7647
   Gminna Biblioteka Publiczna   1511
 Rejestry publiczne   1926
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1285
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1262
  Rejestr zamówień publicznych   974
  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy   1064
  Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   1017
  Rejestr decyzji celu publicznego   1005
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego   1004
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna   536
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   607
  Rok 2016   221
   Wodociąg Kruszyna   218
   Ujęcie wody Lgota Mała   134
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   72
  Rok 2015   142
   Wodociąg Kruszyna   220
   Ujęcie wody Lgota Mała   211
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   171
  Rok 2014   139
   Wodociąg Kruszyna   247
   Ujęcie wody Lgota Mała   236
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   255
 Inne informacje publiczne   6802
 Redakcja Biuletynu   5045


wersja do druku drukuj