logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2428261
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 221935
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   221935
 Godziny urzędowania   6954
 Organizacja Urzędu   8122
 Struktura organizacyjna   9892
Organy
 Wójt Gminy   9505
  Kompetencje   2541
  Kontakt   2477
  Dyżury   2173
  Zarządzenia   3286
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2580
 Zastępca Wójta Gminy   7021
 Sekretarz Gminy   6234
  Kompetencje   2165
  Kontakt   2090
  Stanowiska   2177
  Dyżury   1891
 Skarbnik Gminy   5705
  Kompetencje   2053
  Kontakt   1995
  Stanowiska   1887
  Dyżury   1722
 Rada Gminy   9573
  Przewodniczący Rady   2664
  Skład Rady   3749
  Regulamin   1801
  Kompetencje   2758
  Protokoły z posiedzeń   20103
  Uchwały Rady Gminy   2875
  Kontakt z radnymi   2362
 Komisje Rady   4985
  Komisja Gospodarki i Mienia   1906
   Skład osobowy   1842
  Komisja Infrastruktury Technicznej   1739
   Skład osobowy   1625
  Komisja Rewizyjna   1804
   Przedmiot działania   1632
   Skład osobowy   1499
  Komisja Socjalna   1879
   Skład osobowy   1766
 Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska   7758
  Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   5041
  Referat Finansowy   4244
  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   4435
  Referat Obsługi Placówek Oświatowych   540
  Radca prawny   1384
Prawo Lokalne
 Statut   6910
 Regulamin   5339
 Budżet   7060
  Rok 2018   217
  Rok 2017   927
   Zarządzenia dotyczące budżetu   223
  Rok 2016   1391
   Zarządzenia dotyczące budżetu   193
  Rok 2015   1056
   Zarządzenia dotyczące budżetu   137
  Rok 2014   1912
   Zarządzenia dotyczące budżetu   407
  Rok 2013   2400
   Zarządzenia dotyczące budżetu   555
  Rok 2012   1368
   Zarządzenia dotyczące budżetu   693
  Rok 2011   2118
   Zarządzenia dotyczące budżetu   4858
  Rok 2010   2365
  Rok 2009   1922
  Rok 2008   1893
  Rok 2007   3180
  Rok 2006   2551
  Rok 2005   1811
  Rok 2004   1639
  Rok 2003   1667
 Uchwały   16043
   Sesja XXXI   111
   Sesja XXXII   174
  Rok 2018   213
   Sesja XXXIII   109
  Rok 2017   1523
   Sesja XXII   1250
   Sesja XXIII   590
   Sesja XXIV   429
   Sesja XXV   151
   Sesja XXVI   216
   Sesja XXVII   185
   Sesja XXVIII   400
   Sesja XXIX   237
   Sesja XXX   210
  Rok 2016   1213
   Sesja XIV   766
   Sesja XV   855
   Sesja XVI   1049
   Sesja XVII   1077
   Sesja XVIII   494
   Sesja XIX   824
   Sesja XX   640
   Sesja XXI   977
  Rok 2015   1492
   Sesja IV   1877
   Sesja V   547
   Sesja VI   693
   Sesja VII   1002
   Sesja VIII   1183
   Sesja IX   602
   Sesja X   798
   Sesja XI   281
   Sesja XII   602
   Sesja XIII   1082
  Rok 2014   1338
   Sesja XXXVI   1521
   Sesja XXXVII   766
   Sesja XXXVIII   1174
   Sesja XXXIX   1109
   Sesja XL   1056
   Sesja XLI   898
   Sesja XLII   1100
   Sesja I   669
   Sesja II   1021
   Sesja III   548
  Rok 2013   1794
   Sesja XXIII   1361
   Sesja XXIV   922
   Sesja XXV   794
   Sesja XXVI   3337
   Sesja XXVII   1628
   Sesja XXVIII   1540
   Sesja XXIX   821
   Sesja XXX   912
   Sesja XXXI   1160
   Sesja XXXII   742
   Sesja XXXIII   692
   Sesja XXXIV   910
   Sesja XXXV   1976
  Rok 2012   1723
   Sesja XIV   2110
   Sesja XV   1819
   Sesja XVI   1864
   Sesja XVII   1293
   Sesja XVIII   979
   Sesja XIX   735
   Sesja XX   1568
   Sesja XXI   1324
   Sesja XXII   1701
  Rok 2011   2212
   Sesja IV   2346
   Sesja V   1501
   Sesja VI   2265
   Sesja VII   2442
   Sesja VIII   1146
   Sesja IX   1585
   Sesja X   1393
   Sesja XI   884
   Sesja XII   905
   Sesja XIII   1903
  Rok 2010   2033
   Sesja XXV   2059
   Sesja XXVI   1376
   Sesja XXVII   1196
   Sesja XXVIII   2633
   Sesja XXIX   2548
   Sesja XXX   2221
   Sesja I   1505
   Sesja II   953
   Sesja III   2405
  Rok 2009   1663
   Sesja XIX   1830
   Sesja XX   1931
   Sesja XXI   1786
   Sesja XXII   1979
   Sesja XXIII   2002
   Sesja XXIV   3395
  Rok 2008   1662
   Sesja XI   1891
   Sesja XII   1797
   Sesja XIII   3621
   Sesja XIV   2389
   Sesja XV   1327
   Sesja XVI   2120
   Sesja XVII   2080
   Sesja XVIII   2611
  Rok 2007   1656
   Sesja IV   2144
   Sesja V   1672
   Sesja VI   1731
   Sesja VII   1942
   Sesja VIII   2280
   Sesja IX   2303
   Sesja X   2131
  Rok 2006   1578
   IV kwartał   4933
   III kwartał   2639
   II kwartał   5957
   I kwartał   6083
  Rok 2008   1296
  Rok 2005   1531
   IV kwartał   1192
   III kwartał   957
   II kwartał   906
   I kwartał   1064
   II kwatrał   1959
   I kwartał   2314
  Rok 2004   1423
   III kwartał   2153
   IV kwartał   3468
  Rok 2003   1453
   I Kwartał   2637
   II Kwartał   2413
   III Kwartał   1548
   IV Kwartał   4138
 Podatki i opłaty lokalne   7927
  Podatek od nieruchomości   8388
  Podatek od środków transportowych   4708
  Podatek rolny   4352
  Podatek leśny   2221
  Podatek od posiadania psów   1872
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1793
  Opłata targowa   2768
  Opłata prolongacyjna   1478
  Opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki   2239
 Informacje Urzędu   11529
  Zarządzenia Wójta   6575
   Rok 2002   1893
   Rok 2003   6733
   Rok 2004   5915
   Rok 2005   2053
   Rok 2006   1273
   Rok 2007   8001
   Rok 2008   6903
   Rok 2009   9158
   Rok 2010   13699
   Rok 2011   15037
   Rok 2012   9869
   Rok 2013   10499
   Rok 2014   9757
   Rok 2015   6004
   Rok 2016   5183
   Rok 2017   3407
   Rok 2018   531
   Rok 2003   273
   Rok 2004   316
   Rok 2005   239
   Rok 2006   350
  Obwieszczenia i zawiadomienia   6537
   Rok 2003   2031
   Rok 2004   1013
   Rok 2005   938
   Rok 2006   1089
   Rok 2007   2077
   Rok 2008   2072
   Rok 2009   3606
   Rok 2010   14901
   Rok 2011   5868
   Rok 2012   6812
   Rok 2013   3896
   Rok 2014   4958
   Rok 2015   4259
   Rok 2016   2117
   Rok 2017   2004
   Rok 2018   441
   Rok 2004   562
   Rok 2005   214
   Rok 2006   383
 Wybory   6170
  Rok 2015   650
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   1063
   Referendum ogólnokrajowe   660
   Wybory do Sejmu i Senatu RP   1003
  Rok 2014   1472
   Wybory do Parlamentu Europejskiego   2155
   Wybory samorządowe   3192
  Rok 2011   9663
  Rok 2010   11074
  Rok 2006   1621
   Obwieszczenia Wójta   1153
   Uchwały i ogłoszenia GKW   2136
   Inne   968
   Protokoły   3651
 Strategia rozwoju   12639
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   6316
 Ochrona środowiska   4913
  Publicznie dostępne wykazy danych zawierające informacje o środowisku   2006
  Plan gospodarki odpadami   1950
  Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna na lata 2012 - 2032   943
  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   1797
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszyna   413
 Programy współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi   2581
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   79732
  Rok 2018   4201
  Rok 2017   27631
  Rok 2016   26222
  Rok 2015   27824
  Rok 2014   42289
  Rok 2013   37968
  Rok 2012   44362
  Rok 2011   54098
  Rok 2010   38026
  Rok 2009   78621
  Rok 2008   31322
  Rok 2007   31836
  Rok 2006   67854
  Rok 2005   14237
  Rok 2004   11463
  Rok 2003   7837
 Ogłoszenia Konkursów   36711
  Rok 2018   2114
  Rok 2017   19029
  Rok 2016   17314
  Rok 2015   24505
  Rok 2014   5170
  Rok 2013   7766
  Rok 2012   9335
  Rok 2011   7277
  Rok 2010   58273
  Rok 2009   55937
  Rok 2008   6828
  Rok 2007   9397
  Rok 2006   21846
  Rok 2005   7468
 Plan postępowań   714
  Rok 2018   119
  Rok 2017   547
 Emisja obligacji   344
  Rok 2017   607
Załatwianie Spraw
  Małżeństwa, narodziny, zgony   741
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   894
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   617
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   567
   Sporządzenie aktu urodzenia   761
   Sporządzenie aktu zgonu   529
  Dowody osobiste   643
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   759
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   646
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   578
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   643
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   675
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego   89
  Meldunki   650
   Zameldowanie na pobyt stały   734
   Zameldowanie na pobyt czasowy   564
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   722
   Wymeldowanie z pobytu stałego   530
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   443
  Nieruchomości   673
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   906
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   815
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   666
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   739
   Podział nieruchomości   724
   Rozgraniczenie nieruchomości   662
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   719
  Działalność gospodarcza   684
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   981
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   684
  Zezwolenia i decyzje   788
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   629
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   933
  Sprawy obywatelskie   2608
  Urząd stanu cywilnego   2752
  Działalność gospodarcza   2452
  Ochrona środowiska i rolnictwo   2225
  Świadczenia rodzinne   2838
  Oświata   1230
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1119
 Urbanistyka, architektura   1988
 Planowanie przestrzenne   2413
 Dowody osobiste   1930
 Meldunki   5898
 Wybory   2068
 Działalność gospodarcza   1536
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   1414
 Geodezja, kartografia   1755
 Gospodarka komunalna   1907
 Drogownictwo   1500
 Gospodarowanie nieruchomościami   2743
 Gospodarka lokalami mieszkalnymi   1560
 Gospodarka lokalami użytkowymi   1507
 Ochrona środowiska   1867
 Podatki i opłaty   1928
 Podatki i opłaty - osoby fizyczne   1773
 Podatki i opłaty - osoby prawne   1647
 Podatki i opłaty - postępowanie egzekucyjne   1373
 Podatki i opłaty - zaświadczenia   1481
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo   1609
 Urząd stanu cywilnego   1794
 Urząd stanu cywilnego - urodzenia   1430
 Urząd stanu cywilnego - małżeństwa   1373
 Urząd stanu cywilnego - zgony   1434
 Rozwój regionalny   1351
 Usługi techniczne   1523
 Inne sprawy   1846
Inne
 Jednostki organizacyjne   7133
  Gminne Przedszkole w Kruszynie   1981
   Kontakt   1380
   Kierownictwo   1240
   Kontakt   651
   Kierownictwo   676
  Gminne Przedszkole w Widzowie   1970
   Kontakt   1604
   Kierownictwo   1393
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej   2120
   Kontakt   1442
   Kierownictwo   1445
  Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Jackowie   2550
   Kontakt   1621
   Kierownictwo   1384
  Zespół Szkolny w Kruszynie   3064
   Kontakt   1735
   Kierownictwo   1650
  Zespól Szkolny w Widzowie   3123
   Kontakt   1710
   Kierownictwo   1504
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie   2269
   Kontakt   1624
   Kierownictwo   1411
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie   13042
   Kontakt   4562
   Kierownictwo   2312
   Druki do pobrania   2702
 Sołectwa   5547
  Sołectwo Baby   1981
   Sołtys   1731
   Rada Sołecka   1551
   Statut   931
  Sołectwo Bogusławice   1790
   Sołtys   1721
   Rada Sołecka   1549
   Statut   963
  Sołectwo Jacków   1774
   Sołtys   1528
   Rada Sołecka   1470
   Statut   948
  Sołectwo Kruszyna   1778
   Sołtys   1766
   Rada Sołecka   1468
   Statut   918
  Sołectwo Lgota Mała   1709
   Sołtys   1603
   Rada Sołecka   1371
   Statut   956
  Sołectwo Łęg - Kijów   1682
   Sołtys   1394
   Rada Sołecka   1343
   Statut   906
  Sołectwo Pieńki Szczepockie   1590
   Sołtys   1723
   Rada Sołecka   1313
   Statut   895
  Sołectwo Teklinów   1726
   Sołtys   1586
   Rada Sołecka   1466
   Statut   820
  Sołectwo Widzów   1831
   Sołtys   1747
   Rada Sołecka   1656
   Statut   950
  Sołectwo Widzówek   1555
   Sołtys   1546
   Rada Sołecka   1362
   Statut   866
  Sołectwo Wikłów   1621
   Sołtys   1542
   Rada Sołecka   1424
   Statut   885
 Stowarzyszenia   4709
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach   1955
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie   1968
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie   1902
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Małej   1782
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu   1914
  Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie   1799
  Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie"   1521
  Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie   1700
 Konsultacje społeczne   1790
  Rok 2013   761
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   691
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    1398
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)   781
  Rok 2014   483
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   419
   Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014-2020   541
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020   561
  Rok 2015   311
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   244
   Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku   576
  Rok 2016   241
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   250
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi    551
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   500
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - etap I   302
  Rok 2017   221
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   201
   Gospodarka odpadami komunalnymi    186
  Rok 2018   67
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   31
   Gospodarka odpadami komunalnymi   14
   Podział gminy Kruszyna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kruszyna   53
 Infrastruktura   4146
  Zaopatrzenie w wodę   1922
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   2261
  Drogi   2018
 Oświadczenia majątkowe   11396
  Rok 2016   629
   Radni Rady Gminy   503
   Wójt Gminy   521
   Urząd Gminy   232
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   116
   Jednostki oświatowe   158
   Gminna Biblioteka Publiczna   89
  Rok 2015   823
   Radni Rady Gminy   1531
   Wójt Gminy   359
   Urząd Gminy   610
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   371
   Jednostki oświatowe   636
   Gminna Biblioteka Publiczna   268
  Rok 2014   1347
   Radni Rady Gminy - zakończenie kadencji   1742
   Radni Rady Gminy   1336
   Gminna Biblioteka Publiczna   289
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   409
   Jednostki oświatowe   677
   Urząd Gminy   625
   Wójt Gminy   413
  Rok 2013   1369
   Jednostki oświatowe   1569
   Wójt Gminy   530
   Radni Rady Gminy   2072
   Urząd Gminy   850
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   433
   Gminna Biblioteka Publiczna   411
  Rok 2012   915
   Wójt Gminy   609
   Radni Rady Gminy   2246
   Urząd Gminy   931
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   567
   Jednostki oświatowe   1131
   Gminna Biblioteka Publiczna   508
  Rok 2011   1279
   Wójt Gminy   875
   Z-ca Wójta Gminy   731
   Radni Rady Gminy   2711
   Urząd Gminy   1051
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   769
   Jednostki oświatowe   1664
   Gminna Biblioteka Publiczna   700
  Rok 2010   2782
   Wójt Gminy   1906
   Z-ca Wójta Gminy   1360
   Radni Rady Gminy   3116
   Urząd Gminy   1075
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   916
   Jednostki oświatowe   2270
   Gminna Biblioteka Publiczna   887
  Rok 2009   1500
   Wójt Gminy   950
   Radni Rady Gminy   3279
   Urząd Gminy   1523
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   997
   Jednostki oświatowe   2090
  Rok 2008   1905
   Wójt Gminy   1445
   Radni Rady Gminy   3803
   Urząd Gminy   1713
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1110
   Jednostki oświatowe   2720
   Gminna Biblioteka Publiczna   1042
  Rok 2007   1629
   Wójt Gminy   1171
   Radni Rady Gminy   3323
   Urząd Gminy   1996
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1068
   Jednostki oświatowe   3083
   Gminna Biblioteka Publiczna   1005
  Rok 2006   1488
   Wójt Gminy   1260
   Radni Rady Gminy   3640
   Urząd Gminy   1683
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1149
   Jednostki oświatowe   2869
   Gminna Biblioteka Publiczna   1014
  Rok 2005   1775
   Wójt Gminy   1303
   Radni Rady Gminy 2002-2006   4404
   Urząd Gminy   2067
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1108
   Jednostki oświatowe   2797
   Gminna Biblioteka Publiczna   1121
   Radni Rady Gminy 2006-2010   4101
  Rok 2004   1623
   Wójt Gminy   1810
   Radni Rady Gminy   11573
   Urząd Gminy   3866
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1607
   Jednostki oświatowe   7955
   Gminna Biblioteka Publiczna   1603
  Rok 2003   1466
   Wójt Gminy   1750
   Radni Rady Gminy   11569
   Urząd Gminy   3807
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1635
   Jednostki oświatowe   8978
   Gminna Biblioteka Publiczna   1729
  Rok 2002   1528
   Wójt Gminy   1746
   Radni Rady Gminy   11886
   Urząd Gminy   3716
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1674
   Jednostki oświatowe   8678
   Gminna Biblioteka Publiczna   1659
 Rejestry publiczne   2090
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1537
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1469
  Rejestr zamówień publicznych   1112
  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy   1222
  Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   1191
  Rejestr decyzji celu publicznego   1131
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego   1088
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna   633
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   779
  Rok 2018   20
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   12
   Ujęcie wody Lgota Mała   10
   Ujęcie wody Kruszyna   25
  Rok 2017   15
   Studnia publiczna - Bogusławice   5
   Ujęcie wody Lgota Mała   6
   Ujęcie wody Kruszyna   9
  Rok 2016   317
   Ujęcie wody Kruszyna   378
   Ujęcie wody Lgota Mała   267
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   104
  Rok 2015   217
   Ujęcie wody Kruszyna   375
   Ujęcie wody Lgota Mała   322
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   260
  Rok 2014   209
   Ujęcie wody Kruszyna   429
   Ujęcie wody Lgota Mała   429
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   458
 Inne informacje publiczne   7045
 Redakcja Biuletynu   5194


wersja do druku drukuj