logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2134651
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 201751
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   201751
 Godziny urzędowania   6524
 Organizacja Urzędu   7680
 Struktura organizacyjna   9386
Organy
 Wójt Gminy   8844
  Kompetencje   2336
  Kontakt   2257
  Dyżury   2041
  Zarządzenia   2917
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2335
 Zastępca Wójta Gminy   6666
 Sekretarz Gminy   5866
  Kompetencje   2024
  Kontakt   1932
  Stanowiska   2030
  Dyżury   1759
 Skarbnik Gminy   5398
  Kompetencje   1910
  Kontakt   1888
  Stanowiska   1768
  Dyżury   1601
 Rada Gminy   8965
  Przewodniczący Rady   2531
  Skład Rady   3521
  Regulamin   1700
  Kompetencje   2636
  Protokoły z posiedzeń   17114
  Uchwały Rady Gminy   2663
  Kontakt z radnymi   2215
 Komisje Rady   4743
  Komisja Gospodarki i Mienia   1786
   Skład osobowy   1697
  Komisja Infrastruktury Technicznej   1605
   Skład osobowy   1515
  Komisja Rewizyjna   1675
   Przedmiot działania   1567
   Skład osobowy   1433
  Komisja Socjalna   1738
   Skład osobowy   1631
 Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska   7275
  Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   4820
  Referat Finansowy   4042
  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   4230
  Referat Obsługi Placówek Oświatowych   344
  Radca prawny   1213
Prawo Lokalne
 Statut   6635
 Regulamin   5088
 Budżet   6465
  Rok 2017   260
   Zarządzenia dotyczące budżetu   95
  Rok 2016   836
   Zarządzenia dotyczące budżetu   132
  Rok 2015   610
   Zarządzenia dotyczące budżetu   61
  Rok 2014   1451
   Zarządzenia dotyczące budżetu   350
  Rok 2013   2050
   Zarządzenia dotyczące budżetu   487
  Rok 2012   1235
   Zarządzenia dotyczące budżetu   608
  Rok 2011   1897
   Zarządzenia dotyczące budżetu   4408
  Rok 2010   2190
  Rok 2009   1768
  Rok 2008   1760
  Rok 2007   2923
  Rok 2006   2294
  Rok 2005   1687
  Rok 2004   1562
  Rok 2003   1536
 Uchwały   14555
  Rok 2017   467
   Sesja XXII   602
   Sesja XXIII   167
  Rok 2016   1021
   Sesja XIV   436
   Sesja XV   494
   Sesja XVI   510
   Sesja XVII   603
   Sesja XVIII   299
   Sesja XIX   482
   Sesja XX   294
   Sesja XXI   340
  Rok 2015   1372
   Sesja IV   1458
   Sesja V   444
   Sesja VI   543
   Sesja VII   678
   Sesja VIII   815
   Sesja IX   419
   Sesja X   504
   Sesja XI   198
   Sesja XII   409
   Sesja XIII   549
  Rok 2014   1266
   Sesja XXXVI   1164
   Sesja XXXVII   623
   Sesja XXXVIII   954
   Sesja XXXIX   839
   Sesja XL   759
   Sesja XLI   675
   Sesja XLII   836
   Sesja I   464
   Sesja II   800
   Sesja III   450
  Rok 2013   1731
   Sesja XXIII   1150
   Sesja XXIV   766
   Sesja XXV   692
   Sesja XXVI   2774
   Sesja XXVII   1365
   Sesja XXVIII   1245
   Sesja XXIX   663
   Sesja XXX   704
   Sesja XXXI   934
   Sesja XXXII   586
   Sesja XXXIII   589
   Sesja XXXIV   754
   Sesja XXXV   1555
  Rok 2012   1661
   Sesja XIV   1894
   Sesja XV   1520
   Sesja XVI   1639
   Sesja XVII   1120
   Sesja XVIII   812
   Sesja XIX   622
   Sesja XX   1282
   Sesja XXI   1110
   Sesja XXII   1431
  Rok 2011   2095
   Sesja IV   2051
   Sesja V   1315
   Sesja VI   1950
   Sesja VII   2020
   Sesja VIII   994
   Sesja IX   1349
   Sesja X   1159
   Sesja XI   755
   Sesja XII   764
   Sesja XIII   1607
  Rok 2010   1965
   Sesja XXV   1860
   Sesja XXVI   1255
   Sesja XXVII   1074
   Sesja XXVIII   2195
   Sesja XXIX   2102
   Sesja XXX   1893
   Sesja I   1301
   Sesja II   828
   Sesja III   2035
  Rok 2009   1571
   Sesja XIX   1612
   Sesja XX   1645
   Sesja XXI   1589
   Sesja XXII   1683
   Sesja XXIII   1723
   Sesja XXIV   2896
  Rok 2008   1572
   Sesja XI   1654
   Sesja XII   1582
   Sesja XIII   3101
   Sesja XIV   2098
   Sesja XV   1184
   Sesja XVI   1880
   Sesja XVII   1906
   Sesja XVIII   2387
  Rok 2007   1598
   Sesja IV   2057
   Sesja V   1592
   Sesja VI   1599
   Sesja VII   1699
   Sesja VIII   2080
   Sesja IX   2186
   Sesja X   1981
  Rok 2006   1490
   IV kwartał   4727
   III kwartał   2492
   II kwartał   5680
   I kwartał   5774
  Rok 2008   1210
  Rok 2005   1438
   IV kwartał   1152
   III kwartał   930
   II kwartał   872
   I kwartał   951
   II kwatrał   1828
   I kwartał   2144
  Rok 2004   1368
   III kwartał   1994
   IV kwartał   3243
  Rok 2003   1359
   I Kwartał   2292
   II Kwartał   2273
   III Kwartał   1434
   IV Kwartał   3657
 Podatki i opłaty lokalne   7396
  Podatek od nieruchomości   7324
  Podatek od środków transportowych   4201
  Podatek rolny   3936
  Podatek leśny   2025
  Podatek od posiadania psów   1731
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1636
  Opłata targowa   2450
  Opłata prolongacyjna   1365
  Opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki   2048
 Informacje Urzędu   10209
  Zarządzenia Wójta   5524
   Rok 2002   1712
   Rok 2003   5789
   Rok 2004   5314
   Rok 2005   1865
   Rok 2006   1199
   Rok 2007   7090
   Rok 2008   5721
   Rok 2009   7942
   Rok 2010   11862
   Rok 2011   12923
   Rok 2012   8293
   Rok 2013   8716
   Rok 2014   7377
   Rok 2015   3896
   Rok 2016   2265
   Rok 2017   601
   Rok 2003   272
   Rok 2004   315
   Rok 2005   238
   Rok 2006   349
  Obwieszczenia i zawiadomienia   5626
   Rok 2003   1886
   Rok 2004   955
   Rok 2005   878
   Rok 2006   1026
   Rok 2007   1805
   Rok 2008   1877
   Rok 2009   3182
   Rok 2010   13554
   Rok 2011   5231
   Rok 2012   5948
   Rok 2013   3357
   Rok 2014   3974
   Rok 2015   3221
   Rok 2016   1265
   Rok 2017   349
   Rok 2004   558
   Rok 2005   213
   Rok 2006   381
 Wybory   5918
  Rok 2015   507
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   790
   Referendum ogólnokrajowe   425
   Wybory do Sejmu i Senatu RP   499
  Rok 2014   1355
   Wybory do Parlamentu Europejskiego   1741
   Wybory samorządowe   2722
  Rok 2011   8648
  Rok 2010   9948
  Rok 2006   1519
   Obwieszczenia Wójta   1088
   Uchwały i ogłoszenia GKW   2043
   Inne   938
   Protokoły   3387
 Strategia rozwoju   12018
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   5716
 Ochrona środowiska   4635
  Publicznie dostępne wykazy danych zawierające informacje o środowisku   1851
  Plan gospodarki odpadami   1798
  Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna na lata 2012 - 2032   804
  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   1600
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszyna   217
 Programy współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi   2336
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   72491
  Rok 2017   8258
  Rok 2016   22670
  Rok 2015   23361
  Rok 2014   34553
  Rok 2013   33190
  Rok 2012   40591
  Rok 2011   50466
  Rok 2010   35378
  Rok 2009   73923
  Rok 2008   30295
  Rok 2007   30060
  Rok 2006   63671
  Rok 2005   13485
  Rok 2004   10739
  Rok 2003   7182
 Ogłoszenia Konkursów   33070
  Rok 2017   6298
  Rok 2016   16208
  Rok 2015   20933
  Rok 2014   4698
  Rok 2013   7183
  Rok 2012   8680
  Rok 2011   6914
  Rok 2010   55195
  Rok 2009   53451
  Rok 2008   6383
  Rok 2007   8789
  Rok 2006   20335
  Rok 2005   7230
 Plan postępowań   274
  Rok 2017   220
Załatwianie Spraw
  Małżeństwa, narodziny, zgony   686
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   792
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   565
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   486
   Sporządzenie aktu urodzenia   629
   Sporządzenie aktu zgonu   443
  Dowody osobiste   591
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   728
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   558
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   504
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   548
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   614
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego   68
  Meldunki   599
   Zameldowanie na pobyt stały   640
   Zameldowanie na pobyt czasowy   494
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   568
   Wymeldowanie z pobytu stałego   492
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   393
  Nieruchomości   669
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   755
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   713
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   602
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   591
   Podział nieruchomości   629
   Rozgraniczenie nieruchomości   573
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   616
  Działalność gospodarcza   643
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   857
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   655
  Zezwolenia i decyzje   785
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   547
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   840
  Sprawy obywatelskie   2480
  Urząd stanu cywilnego   2538
  Działalność gospodarcza   2373
  Ochrona środowiska i rolnictwo   2075
  Świadczenia rodzinne   2741
  Oświata   1138
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1048
 Urbanistyka, architektura   1742
 Planowanie przestrzenne   2053
 Dowody osobiste   1634
 Meldunki   5605
 Wybory   1866
 Działalność gospodarcza   1350
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   1229
 Geodezja, kartografia   1504
 Gospodarka komunalna   1686
 Drogownictwo   1326
 Gospodarowanie nieruchomościami   2380
 Gospodarka lokalami mieszkalnymi   1250
 Gospodarka lokalami użytkowymi   1265
 Ochrona środowiska   1618
 Podatki i opłaty   1650
 Podatki i opłaty - osoby fizyczne   1571
 Podatki i opłaty - osoby prawne   1454
 Podatki i opłaty - postępowanie egzekucyjne   1208
 Podatki i opłaty - zaświadczenia   1283
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo   1414
 Urząd stanu cywilnego   1554
 Urząd stanu cywilnego - urodzenia   1264
 Urząd stanu cywilnego - małżeństwa   1206
 Urząd stanu cywilnego - zgony   1212
 Rozwój regionalny   1180
 Usługi techniczne   1339
 Inne sprawy   1623
Inne
 Jednostki organizacyjne   6794
  Gminne Przedszkole w Kruszynie   1840
   Kontakt   1304
   Kierownictwo   1142
   Kontakt   560
   Kierownictwo   544
  Gminne Przedszkole w Widzowie   1846
   Kontakt   1418
   Kierownictwo   1243
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej   1949
   Kontakt   1320
   Kierownictwo   1318
  Szkoła Podstawowa w Jackowie   2399
   Kontakt   1517
   Kierownictwo   1261
  Zespół Szkolny w Kruszynie   2829
   Kontakt   1613
   Kierownictwo   1529
  Zespól Szkolny w Widzowie   2891
   Kontakt   1553
   Kierownictwo   1341
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie   2117
   Kontakt   1473
   Kierownictwo   1237
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie   11594
   Kontakt   4007
   Kierownictwo   2089
   Druki do pobrania   1957
 Sołectwa   5284
  Sołectwo Baby   1872
   Sołtys   1588
   Rada Sołecka   1400
   Statut   880
  Sołectwo Bogusławice   1691
   Sołtys   1577
   Rada Sołecka   1452
   Statut   864
  Sołectwo Jacków   1679
   Sołtys   1448
   Rada Sołecka   1366
   Statut   838
  Sołectwo Kruszyna   1684
   Sołtys   1639
   Rada Sołecka   1373
   Statut   816
  Sołectwo Lgota Mała   1630
   Sołtys   1515
   Rada Sołecka   1273
   Statut   859
  Sołectwo Łęg - Kijów   1564
   Sołtys   1332
   Rada Sołecka   1233
   Statut   809
  Sołectwo Pieńki Szczepockie   1509
   Sołtys   1546
   Rada Sołecka   1222
   Statut   789
  Sołectwo Teklinów   1621
   Sołtys   1410
   Rada Sołecka   1333
   Statut   753
  Sołectwo Widzów   1711
   Sołtys   1604
   Rada Sołecka   1471
   Statut   808
  Sołectwo Widzówek   1464
   Sołtys   1437
   Rada Sołecka   1255
   Statut   755
  Sołectwo Wikłów   1545
   Sołtys   1411
   Rada Sołecka   1306
   Statut   796
 Stowarzyszenia   4511
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach   1812
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie   1789
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie   1783
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Małej   1668
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu   1795
  Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie   1640
  Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie"   1374
  Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie   1467
 Konsultacje społeczne   1576
  Rok 2013   662
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   555
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    1240
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)   659
  Rok 2014   381
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   323
   Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014-2020   389
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020   416
  Rok 2015   225
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   168
   Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku   398
  Rok 2016   145
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   132
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi    357
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   315
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - etap I   72
  Rok 2017   79
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   56
   Gospodarka odpadami komunalnymi    41
 Infrastruktura   3989
  Zaopatrzenie w wodę   1808
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   2095
  Drogi   1834
 Oświadczenia majątkowe   10439
  Rok 2015   512
   Radni Rady Gminy   793
   Wójt Gminy   183
   Urząd Gminy   260
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   162
   Jednostki oświatowe   313
   Gminna Biblioteka Publiczna   118
  Rok 2014   1226
   Radni Rady Gminy - zakończenie kadencji   1303
   Radni Rady Gminy   948
   Gminna Biblioteka Publiczna   198
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   254
   Jednostki oświatowe   452
   Urząd Gminy   441
   Wójt Gminy   328
  Rok 2013   1267
   Jednostki oświatowe   1281
   Wójt Gminy   450
   Radni Rady Gminy   1292
   Urząd Gminy   661
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   327
   Gminna Biblioteka Publiczna   336
  Rok 2012   814
   Wójt Gminy   515
   Radni Rady Gminy   1770
   Urząd Gminy   734
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   416
   Jednostki oświatowe   930
   Gminna Biblioteka Publiczna   416
  Rok 2011   1159
   Wójt Gminy   748
   Z-ca Wójta Gminy   618
   Radni Rady Gminy   2179
   Urząd Gminy   843
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   645
   Jednostki oświatowe   1365
   Gminna Biblioteka Publiczna   574
  Rok 2010   2656
   Wójt Gminy   1774
   Z-ca Wójta Gminy   1213
   Radni Rady Gminy   2621
   Urząd Gminy   896
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   785
   Jednostki oświatowe   1984
   Gminna Biblioteka Publiczna   748
  Rok 2009   1400
   Wójt Gminy   843
   Radni Rady Gminy   2790
   Urząd Gminy   1296
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   882
   Jednostki oświatowe   1785
  Rok 2008   1788
   Wójt Gminy   1329
   Radni Rady Gminy   3337
   Urząd Gminy   1566
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   979
   Jednostki oświatowe   2296
   Gminna Biblioteka Publiczna   919
  Rok 2007   1525
   Wójt Gminy   1125
   Radni Rady Gminy   2795
   Urząd Gminy   1675
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   977
   Jednostki oświatowe   2672
   Gminna Biblioteka Publiczna   874
  Rok 2006   1427
   Wójt Gminy   1121
   Radni Rady Gminy   3217
   Urząd Gminy   1418
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1019
   Jednostki oświatowe   2416
   Gminna Biblioteka Publiczna   890
  Rok 2005   1683
   Wójt Gminy   1126
   Radni Rady Gminy 2002-2006   3468
   Urząd Gminy   1800
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   995
   Jednostki oświatowe   2344
   Gminna Biblioteka Publiczna   997
   Radni Rady Gminy 2006-2010   3231
  Rok 2004   1525
   Wójt Gminy   1623
   Radni Rady Gminy   10502
   Urząd Gminy   3530
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1529
   Jednostki oświatowe   7093
   Gminna Biblioteka Publiczna   1456
  Rok 2003   1410
   Wójt Gminy   1600
   Radni Rady Gminy   10345
   Urząd Gminy   3442
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1475
   Jednostki oświatowe   8311
   Gminna Biblioteka Publiczna   1542
  Rok 2002   1422
   Wójt Gminy   1551
   Radni Rady Gminy   10352
   Urząd Gminy   3400
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1552
   Jednostki oświatowe   7263
   Gminna Biblioteka Publiczna   1462
 Rejestry publiczne   1868
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1184
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1156
  Rejestr zamówień publicznych   930
  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy   1001
  Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   941
  Rejestr decyzji celu publicznego   952
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego   960
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna   495
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   554
  Rok 2016   187
   Wodociąg Kruszyna   167
   Ujęcie wody Lgota Mała   96
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   54
  Rok 2015   119
   Wodociąg Kruszyna   154
   Ujęcie wody Lgota Mała   161
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   133
  Rok 2014   115
   Wodociąg Kruszyna   187
   Ujęcie wody Lgota Mała   148
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   154
 Inne informacje publiczne   6679
 Redakcja Biuletynu   4991


wersja do druku drukuj