logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2462935
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 226800
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   226800
 Godziny urzędowania   7029
 Organizacja Urzędu   8189
 Struktura organizacyjna   9952
Organy
 Wójt Gminy   9555
  Kompetencje   2561
  Kontakt   2495
  Dyżury   2191
  Zarządzenia   3314
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2604
 Zastępca Wójta Gminy   7062
 Sekretarz Gminy   6273
  Kompetencje   2182
  Kontakt   2116
  Stanowiska   2196
  Dyżury   1908
 Skarbnik Gminy   5734
  Kompetencje   2067
  Kontakt   2006
  Stanowiska   1903
  Dyżury   1734
 Rada Gminy   9667
  Przewodniczący Rady   2682
  Skład Rady   3773
  Regulamin   1816
  Kompetencje   2776
  Protokoły z posiedzeń   20589
  Uchwały Rady Gminy   2898
  Kontakt z radnymi   2378
 Komisje Rady   5013
  Komisja Gospodarki i Mienia   1916
   Skład osobowy   1855
  Komisja Infrastruktury Technicznej   1751
   Skład osobowy   1642
  Komisja Rewizyjna   1815
   Przedmiot działania   1648
   Skład osobowy   1515
  Komisja Socjalna   1890
   Skład osobowy   1781
 Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska   7819
  Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   5067
  Referat Finansowy   4264
  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   4460
  Referat Obsługi Placówek Oświatowych   559
  Radca prawny   1404
Prawo Lokalne
 Statut   6948
 Regulamin   5384
 Budżet   7129
  Rok 2018   261
  Rok 2017   1013
  Rok 2016   1454
  Rok 2015   1112
  Rok 2014   1970
  Rok 2013   2428
  Rok 2012   1385
  Rok 2011   2142
  Rok 2010   2392
  Rok 2009   1941
  Rok 2008   1911
  Rok 2007   3206
  Rok 2006   2568
  Rok 2005   1821
  Rok 2004   1651
  Rok 2003   1679
 Uchwały   16296
   Sesja XXXI   141
   Sesja XXXII   221
  Rok 2018   373
   Sesja XXXIII   210
   Sesja XXXIV   45
   Sesja XXXV   120
  Rok 2017   1545
   Sesja XXII   1291
   Sesja XXIII   655
   Sesja XXIV   481
   Sesja XXV   166
   Sesja XXVI   240
   Sesja XXVII   199
   Sesja XXVIII   452
   Sesja XXIX   293
   Sesja XXX   260
  Rok 2016   1229
   Sesja XIV   804
   Sesja XV   890
   Sesja XVI   1097
   Sesja XVII   1113
   Sesja XVIII   505
   Sesja XIX   857
   Sesja XX   671
   Sesja XXI   1035
  Rok 2015   1503
   Sesja IV   1939
   Sesja V   559
   Sesja VI   718
   Sesja VII   1046
   Sesja VIII   1239
   Sesja IX   625
   Sesja X   842
   Sesja XI   288
   Sesja XII   621
   Sesja XIII   1122
  Rok 2014   1358
   Sesja XXXVI   1566
   Sesja XXXVII   783
   Sesja XXXVIII   1203
   Sesja XXXIX   1147
   Sesja XL   1088
   Sesja XLI   923
   Sesja XLII   1138
   Sesja I   692
   Sesja II   1060
   Sesja III   576
  Rok 2013   1803
   Sesja XXIII   1385
   Sesja XXIV   932
   Sesja XXV   798
   Sesja XXVI   3413
   Sesja XXVII   1669
   Sesja XXVIII   1582
   Sesja XXIX   832
   Sesja XXX   948
   Sesja XXXI   1186
   Sesja XXXII   752
   Sesja XXXIII   702
   Sesja XXXIV   924
   Sesja XXXV   2037
  Rok 2012   1733
   Sesja XIV   2164
   Sesja XV   1851
   Sesja XVI   1909
   Sesja XVII   1319
   Sesja XVIII   997
   Sesja XIX   741
   Sesja XX   1602
   Sesja XXI   1361
   Sesja XXII   1744
  Rok 2011   2222
   Sesja IV   2380
   Sesja V   1518
   Sesja VI   2295
   Sesja VII   2497
   Sesja VIII   1161
   Sesja IX   1606
   Sesja X   1414
   Sesja XI   895
   Sesja XII   917
   Sesja XIII   1944
  Rok 2010   2044
   Sesja XXV   2098
   Sesja XXVI   1399
   Sesja XXVII   1215
   Sesja XXVIII   2681
   Sesja XXIX   2592
   Sesja XXX   2259
   Sesja I   1532
   Sesja II   964
   Sesja III   2465
  Rok 2009   1672
   Sesja XIX   1856
   Sesja XX   1956
   Sesja XXI   1810
   Sesja XXII   2004
   Sesja XXIII   2028
   Sesja XXIV   3449
  Rok 2008   1671
   Sesja XI   1917
   Sesja XII   1816
   Sesja XIII   3682
   Sesja XIV   2416
   Sesja XV   1338
   Sesja XVI   2154
   Sesja XVII   2114
   Sesja XVIII   2650
  Rok 2007   1664
   Sesja IV   2178
   Sesja V   1691
   Sesja VI   1753
   Sesja VII   1966
   Sesja VIII   2317
   Sesja IX   2329
   Sesja X   2161
  Rok 2006   1586
   IV kwartał   5015
   III kwartał   2669
   II kwartał   6032
   I kwartał   6149
  Rok 2008   1305
  Rok 2005   1538
   IV kwartał   1198
   III kwartał   961
   II kwartał   911
   I kwartał   1070
   II kwatrał   1996
   I kwartał   2352
  Rok 2004   1434
   III kwartał   2183
   IV kwartał   3518
  Rok 2003   1463
   I Kwartał   2689
   II Kwartał   2445
   III Kwartał   1566
   IV Kwartał   4201
 Podatki i opłaty lokalne   7974
  Podatek od nieruchomości   8476
  Podatek od środków transportowych   4766
  Podatek rolny   4396
  Podatek leśny   2241
  Podatek od posiadania psów   1889
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1810
  Opłata targowa   2798
  Opłata prolongacyjna   1495
  Opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki   2280
 Informacje Urzędu   11680
  Zarządzenia Wójta   6681
   Rok 2002   1914
   Rok 2003   6855
   Rok 2004   5994
   Rok 2005   2075
   Rok 2006   1279
   Rok 2007   8151
   Rok 2008   7029
   Rok 2009   9381
   Rok 2010   14005
   Rok 2011   15446
   Rok 2012   10175
   Rok 2013   10836
   Rok 2014   10100
   Rok 2015   6316
   Rok 2016   5476
   Rok 2017   3789
   Rok 2018   695
   Rok 2003   273
   Rok 2004   316
   Rok 2005   239
   Rok 2006   350
  Obwieszczenia i zawiadomienia   6633
   Rok 2003   2055
   Rok 2004   1018
   Rok 2005   944
   Rok 2006   1094
   Rok 2007   2093
   Rok 2008   2097
   Rok 2009   3677
   Rok 2010   15066
   Rok 2011   5936
   Rok 2012   6914
   Rok 2013   3962
   Rok 2014   5083
   Rok 2015   4394
   Rok 2016   2180
   Rok 2017   2152
   Rok 2018   628
   Rok 2004   562
   Rok 2005   214
   Rok 2006   383
 Wybory   6198
  Rok 2015   660
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   1093
   Referendum ogólnokrajowe   698
   Wybory do Sejmu i Senatu RP   1043
  Rok 2014   1482
   Wybory do Parlamentu Europejskiego   2206
   Wybory samorządowe   3277
  Rok 2011   9746
  Rok 2010   11154
  Rok 2006   1631
   Obwieszczenia Wójta   1159
   Uchwały i ogłoszenia GKW   2148
   Inne   973
   Protokoły   3679
 Strategia rozwoju   12692
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   6413
 Ochrona środowiska   4946
  Publicznie dostępne wykazy danych zawierające informacje o środowisku   2020
  Plan gospodarki odpadami   1965
  Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna na lata 2012 - 2032   962
  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   1823
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszyna   429
 Programy współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi   2614
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   80697
  Rok 2018   7788
  Rok 2017   28048
  Rok 2016   26426
  Rok 2015   28498
  Rok 2014   43397
  Rok 2013   38429
  Rok 2012   44676
  Rok 2011   54434
  Rok 2010   38278
  Rok 2009   79369
  Rok 2008   31424
  Rok 2007   31990
  Rok 2006   68283
  Rok 2005   14287
  Rok 2004   11534
  Rok 2003   7894
 Ogłoszenia Konkursów   37198
  Rok 2018   5233
  Rok 2017   19083
  Rok 2016   17345
  Rok 2015   25191
  Rok 2014   5221
  Rok 2013   7826
  Rok 2012   9414
  Rok 2011   7310
  Rok 2010   58857
  Rok 2009   56466
  Rok 2008   6878
  Rok 2007   9456
  Rok 2006   22015
  Rok 2005   7489
 Plan postępowań   752
  Rok 2018   150
  Rok 2017   557
 Emisja obligacji   369
  Rok 2017   719
Załatwianie Spraw
  Małżeństwa, narodziny, zgony   741
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   894
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   617
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   567
   Sporządzenie aktu urodzenia   762
   Sporządzenie aktu zgonu   529
  Dowody osobiste   643
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   761
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   646
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   578
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   644
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   676
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego   89
  Meldunki   650
   Zameldowanie na pobyt stały   735
   Zameldowanie na pobyt czasowy   564
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   722
   Wymeldowanie z pobytu stałego   530
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   443
  Nieruchomości   673
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   906
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   816
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   667
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   739
   Podział nieruchomości   725
   Rozgraniczenie nieruchomości   662
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   719
  Działalność gospodarcza   684
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   982
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   684
  Zezwolenia i decyzje   789
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   630
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   946
  Sprawy obywatelskie   2609
  Urząd stanu cywilnego   2761
  Działalność gospodarcza   2454
  Ochrona środowiska i rolnictwo   2227
  Świadczenia rodzinne   2844
  Oświata   1231
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1121
 Urbanistyka, architektura   2015
 Planowanie przestrzenne   2448
 Dowody osobiste   1961
 Meldunki   5926
 Wybory   2091
 Działalność gospodarcza   1564
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   1438
 Geodezja, kartografia   1788
 Gospodarka komunalna   1937
 Drogownictwo   1526
 Gospodarowanie nieruchomościami   2844
 Gospodarka lokalami mieszkalnymi   1646
 Gospodarka lokalami użytkowymi   1589
 Ochrona środowiska   1892
 Podatki i opłaty   1958
 Podatki i opłaty - osoby fizyczne   1795
 Podatki i opłaty - osoby prawne   1674
 Podatki i opłaty - postępowanie egzekucyjne   1394
 Podatki i opłaty - zaświadczenia   1504
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo   1637
 Urząd stanu cywilnego   1813
 Urząd stanu cywilnego - urodzenia   1451
 Urząd stanu cywilnego - małżeństwa   1404
 Urząd stanu cywilnego - zgony   1456
 Rozwój regionalny   1369
 Usługi techniczne   1556
 Inne sprawy   1875
Inne
 Jednostki organizacyjne   7181
  Gminne Przedszkole w Kruszynie   2003
   Kontakt   1393
   Kierownictwo   1252
   Kontakt   652
   Kierownictwo   677
  Gminne Przedszkole w Widzowie   1985
   Kontakt   1615
   Kierownictwo   1403
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej   2134
   Kontakt   1454
   Kierownictwo   1459
  Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Jackowie   2563
   Kontakt   1632
   Kierownictwo   1394
  Zespół Szkolny w Kruszynie   3083
   Kontakt   1749
   Kierownictwo   1662
  Zespól Szkolny w Widzowie   3147
   Kontakt   1738
   Kierownictwo   1522
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie   2290
   Kontakt   1635
   Kierownictwo   1423
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie   13166
   Kontakt   4632
   Kierownictwo   2340
   Druki do pobrania   2763
 Sołectwa   5578
  Sołectwo Baby   1996
   Sołtys   1741
   Rada Sołecka   1561
   Statut   939
  Sołectwo Bogusławice   1805
   Sołtys   1730
   Rada Sołecka   1561
   Statut   972
  Sołectwo Jacków   1787
   Sołtys   1541
   Rada Sołecka   1479
   Statut   957
  Sołectwo Kruszyna   1792
   Sołtys   1780
   Rada Sołecka   1478
   Statut   928
  Sołectwo Lgota Mała   1723
   Sołtys   1617
   Rada Sołecka   1384
   Statut   968
  Sołectwo Łęg - Kijów   1696
   Sołtys   1404
   Rada Sołecka   1352
   Statut   916
  Sołectwo Pieńki Szczepockie   1603
   Sołtys   1734
   Rada Sołecka   1324
   Statut   905
  Sołectwo Teklinów   1740
   Sołtys   1598
   Rada Sołecka   1475
   Statut   831
  Sołectwo Widzów   1850
   Sołtys   1762
   Rada Sołecka   1670
   Statut   961
  Sołectwo Widzówek   1566
   Sołtys   1559
   Rada Sołecka   1373
   Statut   876
  Sołectwo Wikłów   1638
   Sołtys   1552
   Rada Sołecka   1436
   Statut   897
 Stowarzyszenia   4735
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach   1970
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie   1981
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie   1915
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Małej   1795
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu   1928
  Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie   1815
  Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie"   1538
  Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie   1720
 Konsultacje społeczne   1814
  Rok 2013   769
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   702
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    1415
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)   795
  Rok 2014   491
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   429
   Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014-2020   554
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020   574
  Rok 2015   320
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   254
   Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku   589
  Rok 2016   252
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   259
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi    567
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   511
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - etap I   314
  Rok 2017   231
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   211
   Gospodarka odpadami komunalnymi    196
  Rok 2018   85
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   42
   Gospodarka odpadami komunalnymi   32
   Podział gminy Kruszyna na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kruszyna   70
 Infrastruktura   4166
  Zaopatrzenie w wodę   1936
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   2281
  Drogi   2034
 Oświadczenia majątkowe   11628
  Rok 2016   752
   Radni Rady Gminy   605
   Wójt Gminy   569
   Urząd Gminy   287
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   149
   Jednostki oświatowe   204
   Gminna Biblioteka Publiczna   112
  Rok 2015   851
   Radni Rady Gminy   1594
   Wójt Gminy   374
   Urząd Gminy   654
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   386
   Jednostki oświatowe   664
   Gminna Biblioteka Publiczna   281
  Rok 2014   1368
   Radni Rady Gminy - zakończenie kadencji   1801
   Radni Rady Gminy   1402
   Gminna Biblioteka Publiczna   302
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   430
   Jednostki oświatowe   707
   Urząd Gminy   656
   Wójt Gminy   428
  Rok 2013   1388
   Jednostki oświatowe   1612
   Wójt Gminy   544
   Radni Rady Gminy   2156
   Urząd Gminy   879
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   448
   Gminna Biblioteka Publiczna   424
  Rok 2012   932
   Wójt Gminy   623
   Radni Rady Gminy   2319
   Urząd Gminy   951
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   584
   Jednostki oświatowe   1169
   Gminna Biblioteka Publiczna   524
  Rok 2011   1294
   Wójt Gminy   889
   Z-ca Wójta Gminy   744
   Radni Rady Gminy   2792
   Urząd Gminy   1079
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   783
   Jednostki oświatowe   1705
   Gminna Biblioteka Publiczna   716
  Rok 2010   2802
   Wójt Gminy   1928
   Z-ca Wójta Gminy   1378
   Radni Rady Gminy   3199
   Urząd Gminy   1100
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   932
   Jednostki oświatowe   2316
   Gminna Biblioteka Publiczna   905
  Rok 2009   1515
   Wójt Gminy   964
   Radni Rady Gminy   3346
   Urząd Gminy   1548
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1012
   Jednostki oświatowe   2130
  Rok 2008   1921
   Wójt Gminy   1463
   Radni Rady Gminy   3864
   Urząd Gminy   1742
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1123
   Jednostki oświatowe   2766
   Gminna Biblioteka Publiczna   1056
  Rok 2007   1646
   Wójt Gminy   1185
   Radni Rady Gminy   3390
   Urząd Gminy   2028
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1084
   Jednostki oświatowe   3136
   Gminna Biblioteka Publiczna   1021
  Rok 2006   1506
   Wójt Gminy   1282
   Radni Rady Gminy   3717
   Urząd Gminy   1714
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1167
   Jednostki oświatowe   2925
   Gminna Biblioteka Publiczna   1029
  Rok 2005   1789
   Wójt Gminy   1318
   Radni Rady Gminy 2002-2006   4469
   Urząd Gminy   2093
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1122
   Jednostki oświatowe   2839
   Gminna Biblioteka Publiczna   1135
   Radni Rady Gminy 2006-2010   4176
  Rok 2004   1640
   Wójt Gminy   1829
   Radni Rady Gminy   11709
   Urząd Gminy   3907
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1627
   Jednostki oświatowe   8038
   Gminna Biblioteka Publiczna   1620
  Rok 2003   1481
   Wójt Gminy   1769
   Radni Rady Gminy   11672
   Urząd Gminy   3852
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1654
   Jednostki oświatowe   9056
   Gminna Biblioteka Publiczna   1747
  Rok 2002   1547
   Wójt Gminy   1768
   Radni Rady Gminy   12020
   Urząd Gminy   3764
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1696
   Jednostki oświatowe   8774
   Gminna Biblioteka Publiczna   1680
 Rejestry publiczne   2123
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1577
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1496
  Rejestr zamówień publicznych   1133
  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy   1241
  Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   1212
  Rejestr decyzji celu publicznego   1152
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego   1106
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna   649
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   809
  Rok 2018   42
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   23
   Ujęcie wody Lgota Mała   22
   Ujęcie wody Kruszyna   45
  Rok 2017   25
   Studnia publiczna - Bogusławice   12
   Ujęcie wody Lgota Mała   12
   Ujęcie wody Kruszyna   16
  Rok 2016   328
   Ujęcie wody Kruszyna   413
   Ujęcie wody Lgota Mała   282
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   109
  Rok 2015   224
   Ujęcie wody Kruszyna   392
   Ujęcie wody Lgota Mała   342
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   271
  Rok 2014   223
   Ujęcie wody Kruszyna   454
   Ujęcie wody Lgota Mała   450
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   482
 Inne informacje publiczne   7091
 Redakcja Biuletynu   5225


wersja do druku drukuj