logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2280451
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 211499
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   211499
 Godziny urzędowania   6719
 Organizacja Urzędu   7858
 Struktura organizacyjna   9591
Organy
 Wójt Gminy   9171
  Kompetencje   2413
  Kontakt   2337
  Dyżury   2093
  Zarządzenia   3094
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2449
 Zastępca Wójta Gminy   6833
 Sekretarz Gminy   6020
  Kompetencje   2085
  Kontakt   1995
  Stanowiska   2092
  Dyżury   1819
 Skarbnik Gminy   5532
  Kompetencje   1960
  Kontakt   1926
  Stanowiska   1824
  Dyżury   1652
 Rada Gminy   9198
  Przewodniczący Rady   2590
  Skład Rady   3606
  Regulamin   1735
  Kompetencje   2684
  Protokoły z posiedzeń   18750
  Uchwały Rady Gminy   2732
  Kontakt z radnymi   2272
 Komisje Rady   4820
  Komisja Gospodarki i Mienia   1831
   Skład osobowy   1761
  Komisja Infrastruktury Technicznej   1661
   Skład osobowy   1565
  Komisja Rewizyjna   1731
   Przedmiot działania   1590
   Skład osobowy   1459
  Komisja Socjalna   1787
   Skład osobowy   1685
 Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska   7467
  Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   4937
  Referat Finansowy   4122
  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   4320
  Referat Obsługi Placówek Oświatowych   445
  Radca prawny   1275
Prawo Lokalne
 Statut   6738
 Regulamin   5160
 Budżet   6662
  Rok 2017   466
   Zarządzenia dotyczące budżetu   127
  Rok 2016   1061
   Zarządzenia dotyczące budżetu   171
  Rok 2015   835
   Zarządzenia dotyczące budżetu   93
  Rok 2014   1675
   Zarządzenia dotyczące budżetu   387
  Rok 2013   2194
   Zarządzenia dotyczące budżetu   512
  Rok 2012   1290
   Zarządzenia dotyczące budżetu   624
  Rok 2011   2001
   Zarządzenia dotyczące budżetu   4613
  Rok 2010   2271
  Rok 2009   1855
  Rok 2008   1819
  Rok 2007   3040
  Rok 2006   2397
  Rok 2005   1744
  Rok 2004   1593
  Rok 2003   1593
 Uchwały   15246
  Rok 2017   1060
   Sesja XXII   888
   Sesja XXIII   391
   Sesja XXIV   257
   Sesja XXV   80
   Sesja XXVI   96
   Sesja XXVII   82
   Sesja XXVIII   122
  Rok 2016   1115
   Sesja XIV   581
   Sesja XV   655
   Sesja XVI   771
   Sesja XVII   823
   Sesja XVIII   385
   Sesja XIX   627
   Sesja XX   445
   Sesja XXI   616
  Rok 2015   1417
   Sesja IV   1702
   Sesja V   508
   Sesja VI   638
   Sesja VII   867
   Sesja VIII   1023
   Sesja IX   521
   Sesja X   658
   Sesja XI   231
   Sesja XII   526
   Sesja XIII   791
  Rok 2014   1290
   Sesja XXXVI   1356
   Sesja XXXVII   696
   Sesja XXXVIII   1080
   Sesja XXXIX   1015
   Sesja XL   939
   Sesja XLI   796
   Sesja XLII   980
   Sesja I   568
   Sesja II   949
   Sesja III   493
  Rok 2013   1752
   Sesja XXIII   1256
   Sesja XXIV   831
   Sesja XXV   730
   Sesja XXVI   3122
   Sesja XXVII   1507
   Sesja XXVIII   1422
   Sesja XXIX   733
   Sesja XXX   788
   Sesja XXXI   1084
   Sesja XXXII   669
   Sesja XXXIII   643
   Sesja XXXIV   859
   Sesja XXXV   1796
  Rok 2012   1683
   Sesja XIV   2015
   Sesja XV   1708
   Sesja XVI   1738
   Sesja XVII   1194
   Sesja XVIII   879
   Sesja XIX   673
   Sesja XX   1438
   Sesja XXI   1254
   Sesja XXII   1588
  Rok 2011   2135
   Sesja IV   2211
   Sesja V   1415
   Sesja VI   2104
   Sesja VII   2228
   Sesja VIII   1061
   Sesja IX   1463
   Sesja X   1266
   Sesja XI   805
   Sesja XII   826
   Sesja XIII   1777
  Rok 2010   1986
   Sesja XXV   1930
   Sesja XXVI   1304
   Sesja XXVII   1134
   Sesja XXVIII   2433
   Sesja XXIX   2294
   Sesja XXX   2034
   Sesja I   1393
   Sesja II   877
   Sesja III   2221
  Rok 2009   1600
   Sesja XIX   1757
   Sesja XX   1778
   Sesja XXI   1710
   Sesja XXII   1810
   Sesja XXIII   1850
   Sesja XXIV   3207
  Rok 2008   1598
   Sesja XI   1758
   Sesja XII   1673
   Sesja XIII   3369
   Sesja XIV   2233
   Sesja XV   1264
   Sesja XVI   2026
   Sesja XVII   2003
   Sesja XVIII   2506
  Rok 2007   1615
   Sesja IV   2098
   Sesja V   1639
   Sesja VI   1659
   Sesja VII   1816
   Sesja VIII   2192
   Sesja IX   2249
   Sesja X   2069
  Rok 2006   1518
   IV kwartał   4824
   III kwartał   2559
   II kwartał   5809
   I kwartał   5896
  Rok 2008   1241
  Rok 2005   1466
   IV kwartał   1164
   III kwartał   936
   II kwartał   885
   I kwartał   982
   II kwatrał   1888
   I kwartał   2230
  Rok 2004   1386
   III kwartał   2096
   IV kwartał   3395
  Rok 2003   1396
   I Kwartał   2479
   II Kwartał   2328
   III Kwartał   1497
   IV Kwartał   3909
 Podatki i opłaty lokalne   7605
  Podatek od nieruchomości   7849
  Podatek od środków transportowych   4454
  Podatek rolny   4117
  Podatek leśny   2117
  Podatek od posiadania psów   1785
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1708
  Opłata targowa   2578
  Opłata prolongacyjna   1410
  Opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki   2134
 Informacje Urzędu   10807
  Zarządzenia Wójta   6050
   Rok 2002   1827
   Rok 2003   6444
   Rok 2004   5714
   Rok 2005   1964
   Rok 2006   1235
   Rok 2007   7678
   Rok 2008   6397
   Rok 2009   8730
   Rok 2010   13099
   Rok 2011   14401
   Rok 2012   9293
   Rok 2013   9960
   Rok 2014   8886
   Rok 2015   5235
   Rok 2016   3501
   Rok 2017   1849
   Rok 2003   273
   Rok 2004   316
   Rok 2005   239
   Rok 2006   350
  Obwieszczenia i zawiadomienia   6060
   Rok 2003   1970
   Rok 2004   979
   Rok 2005   900
   Rok 2006   1049
   Rok 2007   1928
   Rok 2008   2006
   Rok 2009   3439
   Rok 2010   14327
   Rok 2011   5582
   Rok 2012   6405
   Rok 2013   3640
   Rok 2014   4551
   Rok 2015   3812
   Rok 2016   1678
   Rok 2017   1205
   Rok 2004   561
   Rok 2005   214
   Rok 2006   382
 Wybory   6008
  Rok 2015   571
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   950
   Referendum ogólnokrajowe   545
   Wybory do Sejmu i Senatu RP   703
  Rok 2014   1398
   Wybory do Parlamentu Europejskiego   2003
   Wybory samorządowe   2988
  Rok 2011   9221
  Rok 2010   10527
  Rok 2006   1557
   Obwieszczenia Wójta   1112
   Uchwały i ogłoszenia GKW   2090
   Inne   950
   Protokoły   3497
 Strategia rozwoju   12318
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   5966
 Ochrona środowiska   4736
  Publicznie dostępne wykazy danych zawierające informacje o środowisku   1915
  Plan gospodarki odpadami   1872
  Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna na lata 2012 - 2032   865
  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   1717
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszyna   294
 Programy współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi   2426
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   76614
  Rok 2017   20613
  Rok 2016   24744
  Rok 2015   25622
  Rok 2014   38637
  Rok 2013   35832
  Rok 2012   42749
  Rok 2011   52661
  Rok 2010   36827
  Rok 2009   76280
  Rok 2008   30908
  Rok 2007   30893
  Rok 2006   66200
  Rok 2005   13892
  Rok 2004   11145
  Rok 2003   7548
 Ogłoszenia Konkursów   34754
  Rok 2017   12899
  Rok 2016   16925
  Rok 2015   22585
  Rok 2014   4924
  Rok 2013   7424
  Rok 2012   9003
  Rok 2011   7079
  Rok 2010   56658
  Rok 2009   54594
  Rok 2008   6593
  Rok 2007   9082
  Rok 2006   21071
  Rok 2005   7329
 Plan postępowań   412
  Rok 2017   364
 Emisja obligacji   152
  Rok 2017   292
Załatwianie Spraw
  Małżeństwa, narodziny, zgony   714
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   824
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   578
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   516
   Sporządzenie aktu urodzenia   681
   Sporządzenie aktu zgonu   479
  Dowody osobiste   621
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   744
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   600
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   531
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   599
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   651
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego   86
  Meldunki   622
   Zameldowanie na pobyt stały   685
   Zameldowanie na pobyt czasowy   533
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   617
   Wymeldowanie z pobytu stałego   509
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   419
  Nieruchomości   671
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   821
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   754
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   632
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   636
   Podział nieruchomości   674
   Rozgraniczenie nieruchomości   612
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   662
  Działalność gospodarcza   669
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   922
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   682
  Zezwolenia i decyzje   785
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   579
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   878
  Sprawy obywatelskie   2552
  Urząd stanu cywilnego   2662
  Działalność gospodarcza   2410
  Ochrona środowiska i rolnictwo   2141
  Świadczenia rodzinne   2792
  Oświata   1189
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1102
 Urbanistyka, architektura   1834
 Planowanie przestrzenne   2189
 Dowody osobiste   1737
 Meldunki   5710
 Wybory   1940
 Działalność gospodarcza   1430
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   1295
 Geodezja, kartografia   1595
 Gospodarka komunalna   1760
 Drogownictwo   1383
 Gospodarowanie nieruchomościami   2499
 Gospodarka lokalami mieszkalnymi   1339
 Gospodarka lokalami użytkowymi   1338
 Ochrona środowiska   1740
 Podatki i opłaty   1737
 Podatki i opłaty - osoby fizyczne   1658
 Podatki i opłaty - osoby prawne   1506
 Podatki i opłaty - postępowanie egzekucyjne   1277
 Podatki i opłaty - zaświadczenia   1373
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo   1495
 Urząd stanu cywilnego   1669
 Urząd stanu cywilnego - urodzenia   1330
 Urząd stanu cywilnego - małżeństwa   1270
 Urząd stanu cywilnego - zgony   1334
 Rozwój regionalny   1250
 Usługi techniczne   1404
 Inne sprawy   1714
Inne
 Jednostki organizacyjne   6957
  Gminne Przedszkole w Kruszynie   1892
   Kontakt   1338
   Kierownictwo   1187
   Kontakt   595
   Kierownictwo   600
  Gminne Przedszkole w Widzowie   1899
   Kontakt   1507
   Kierownictwo   1290
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej   2008
   Kontakt   1399
   Kierownictwo   1389
  Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Jackowie   2458
   Kontakt   1572
   Kierownictwo   1308
  Zespół Szkolny w Kruszynie   2930
   Kontakt   1670
   Kierownictwo   1595
  Zespól Szkolny w Widzowie   2982
   Kontakt   1629
   Kierownictwo   1401
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie   2175
   Kontakt   1553
   Kierownictwo   1310
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie   12254
   Kontakt   4243
   Kierownictwo   2205
   Druki do pobrania   2331
 Sołectwa   5399
  Sołectwo Baby   1917
   Sołtys   1650
   Rada Sołecka   1463
   Statut   915
  Sołectwo Bogusławice   1731
   Sołtys   1630
   Rada Sołecka   1495
   Statut   913
  Sołectwo Jacków   1713
   Sołtys   1482
   Rada Sołecka   1435
   Statut   904
  Sołectwo Kruszyna   1724
   Sołtys   1707
   Rada Sołecka   1430
   Statut   876
  Sołectwo Lgota Mała   1656
   Sołtys   1566
   Rada Sołecka   1325
   Statut   908
  Sołectwo Łęg - Kijów   1613
   Sołtys   1367
   Rada Sołecka   1290
   Statut   851
  Sołectwo Pieńki Szczepockie   1534
   Sołtys   1624
   Rada Sołecka   1250
   Statut   833
  Sołectwo Teklinów   1662
   Sołtys   1485
   Rada Sołecka   1393
   Statut   790
  Sołectwo Widzów   1761
   Sołtys   1671
   Rada Sołecka   1556
   Statut   869
  Sołectwo Widzówek   1499
   Sołtys   1491
   Rada Sołecka   1300
   Statut   813
  Sołectwo Wikłów   1575
   Sołtys   1473
   Rada Sołecka   1373
   Statut   850
 Stowarzyszenia   4606
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach   1870
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie   1861
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie   1840
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Małej   1716
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu   1856
  Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie   1686
  Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie"   1445
  Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie   1567
 Konsultacje społeczne   1647
  Rok 2013   706
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   624
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    1305
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)   719
  Rok 2014   428
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   363
   Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014-2020   459
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020   486
  Rok 2015   265
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   203
   Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku   474
  Rok 2016   174
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   181
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi    441
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   401
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - etap I   177
  Rok 2017   142
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   121
   Gospodarka odpadami komunalnymi    104
  Rok 2018   3
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   4
 Infrastruktura   4043
  Zaopatrzenie w wodę   1856
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   2169
  Drogi   1905
 Oświadczenia majątkowe   10909
  Rok 2016   227
   Radni Rady Gminy   214
   Wójt Gminy   73
   Urząd Gminy   61
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   23
   Jednostki oświatowe   25
   Gminna Biblioteka Publiczna   14
  Rok 2015   691
   Radni Rady Gminy   1160
   Wójt Gminy   274
   Urząd Gminy   439
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   261
   Jednostki oświatowe   488
   Gminna Biblioteka Publiczna   188
  Rok 2014   1275
   Radni Rady Gminy - zakończenie kadencji   1563
   Radni Rady Gminy   1191
   Gminna Biblioteka Publiczna   248
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   329
   Jednostki oświatowe   575
   Urząd Gminy   571
   Wójt Gminy   376
  Rok 2013   1319
   Jednostki oświatowe   1446
   Wójt Gminy   494
   Radni Rady Gminy   1644
   Urząd Gminy   748
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   385
   Gminna Biblioteka Publiczna   375
  Rok 2012   850
   Wójt Gminy   557
   Radni Rady Gminy   2055
   Urząd Gminy   826
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   493
   Jednostki oświatowe   1036
   Gminna Biblioteka Publiczna   463
  Rok 2011   1205
   Wójt Gminy   818
   Z-ca Wójta Gminy   674
   Radni Rady Gminy   2502
   Urząd Gminy   941
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   702
   Jednostki oświatowe   1529
   Gminna Biblioteka Publiczna   634
  Rok 2010   2709
   Wójt Gminy   1833
   Z-ca Wójta Gminy   1277
   Radni Rady Gminy   2893
   Urząd Gminy   978
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   849
   Jednostki oświatowe   2151
   Gminna Biblioteka Publiczna   816
  Rok 2009   1440
   Wójt Gminy   882
   Radni Rady Gminy   3047
   Urząd Gminy   1396
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   940
   Jednostki oświatowe   1956
  Rok 2008   1832
   Wójt Gminy   1379
   Radni Rady Gminy   3624
   Urząd Gminy   1643
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1045
   Jednostki oświatowe   2488
   Gminna Biblioteka Publiczna   971
  Rok 2007   1574
   Wójt Gminy   1161
   Radni Rady Gminy   3086
   Urząd Gminy   1820
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1035
   Jednostki oświatowe   2885
   Gminna Biblioteka Publiczna   920
  Rok 2006   1454
   Wójt Gminy   1186
   Radni Rady Gminy   3472
   Urząd Gminy   1564
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1081
   Jednostki oświatowe   2628
   Gminna Biblioteka Publiczna   960
  Rok 2005   1721
   Wójt Gminy   1195
   Radni Rady Gminy 2002-2006   3846
   Urząd Gminy   1920
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1059
   Jednostki oświatowe   2568
   Gminna Biblioteka Publiczna   1052
   Radni Rady Gminy 2006-2010   3636
  Rok 2004   1574
   Wójt Gminy   1705
   Radni Rady Gminy   11076
   Urząd Gminy   3692
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1570
   Jednostki oświatowe   7481
   Gminna Biblioteka Publiczna   1529
  Rok 2003   1437
   Wójt Gminy   1665
   Radni Rady Gminy   10959
   Urząd Gminy   3639
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1543
   Jednostki oświatowe   8665
   Gminna Biblioteka Publiczna   1639
  Rok 2002   1470
   Wójt Gminy   1630
   Radni Rady Gminy   11078
   Urząd Gminy   3562
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1632
   Jednostki oświatowe   7916
   Gminna Biblioteka Publiczna   1542
 Rejestry publiczne   1951
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1345
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1313
  Rejestr zamówień publicznych   1001
  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy   1104
  Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   1075
  Rejestr decyzji celu publicznego   1029
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego   1022
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna   560
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   642
  Rok 2016   241
   Wodociąg Kruszyna   254
   Ujęcie wody Lgota Mała   173
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   78
  Rok 2015   162
   Wodociąg Kruszyna   260
   Ujęcie wody Lgota Mała   255
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   193
  Rok 2014   156
   Wodociąg Kruszyna   287
   Ujęcie wody Lgota Mała   286
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   302
 Inne informacje publiczne   6868
 Redakcja Biuletynu   5082


wersja do druku drukuj