logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2172792
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 203495
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   203495
 Godziny urzędowania   6577
 Organizacja Urzędu   7728
 Struktura organizacyjna   9436
Organy
 Wójt Gminy   8908
  Kompetencje   2354
  Kontakt   2274
  Dyżury   2055
  Zarządzenia   2945
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2364
 Zastępca Wójta Gminy   6698
 Sekretarz Gminy   5892
  Kompetencje   2038
  Kontakt   1950
  Stanowiska   2046
  Dyżury   1780
 Skarbnik Gminy   5422
  Kompetencje   1923
  Kontakt   1895
  Stanowiska   1783
  Dyżury   1610
 Rada Gminy   9023
  Przewodniczący Rady   2543
  Skład Rady   3541
  Regulamin   1705
  Kompetencje   2655
  Protokoły z posiedzeń   17689
  Uchwały Rady Gminy   2683
  Kontakt z radnymi   2227
 Komisje Rady   4760
  Komisja Gospodarki i Mienia   1796
   Skład osobowy   1717
  Komisja Infrastruktury Technicznej   1622
   Skład osobowy   1527
  Komisja Rewizyjna   1689
   Przedmiot działania   1573
   Skład osobowy   1440
  Komisja Socjalna   1746
   Skład osobowy   1642
 Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska   7312
  Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   4834
  Referat Finansowy   4061
  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   4246
  Referat Obsługi Placówek Oświatowych   366
  Radca prawny   1230
Prawo Lokalne
 Statut   6663
 Regulamin   5101
 Budżet   6509
  Rok 2017   301
   Zarządzenia dotyczące budżetu   102
  Rok 2016   904
   Zarządzenia dotyczące budżetu   139
  Rok 2015   681
   Zarządzenia dotyczące budżetu   66
  Rok 2014   1517
   Zarządzenia dotyczące budżetu   362
  Rok 2013   2101
   Zarządzenia dotyczące budżetu   491
  Rok 2012   1245
   Zarządzenia dotyczące budżetu   613
  Rok 2011   1925
   Zarządzenia dotyczące budżetu   4455
  Rok 2010   2219
  Rok 2009   1799
  Rok 2008   1773
  Rok 2007   2962
  Rok 2006   2320
  Rok 2005   1700
  Rok 2004   1572
  Rok 2003   1547
 Uchwały   14727
  Rok 2017   637
   Sesja XXII   692
   Sesja XXIII   247
   Sesja XXIV   51
  Rok 2016   1043
   Sesja XIV   480
   Sesja XV   536
   Sesja XVI   595
   Sesja XVII   668
   Sesja XVIII   315
   Sesja XIX   526
   Sesja XX   348
   Sesja XXI   435
  Rok 2015   1376
   Sesja IV   1531
   Sesja V   460
   Sesja VI   574
   Sesja VII   720
   Sesja VIII   873
   Sesja IX   446
   Sesja X   544
   Sesja XI   207
   Sesja XII   444
   Sesja XIII   620
  Rok 2014   1270
   Sesja XXXVI   1215
   Sesja XXXVII   648
   Sesja XXXVIII   992
   Sesja XXXIX   889
   Sesja XL   804
   Sesja XLI   704
   Sesja XLII   879
   Sesja I   494
   Sesja II   841
   Sesja III   457
  Rok 2013   1732
   Sesja XXIII   1182
   Sesja XXIV   786
   Sesja XXV   697
   Sesja XXVI   2895
   Sesja XXVII   1417
   Sesja XXVIII   1311
   Sesja XXIX   680
   Sesja XXX   729
   Sesja XXXI   982
   Sesja XXXII   605
   Sesja XXXIII   606
   Sesja XXXIV   781
   Sesja XXXV   1635
  Rok 2012   1664
   Sesja XIV   1939
   Sesja XV   1573
   Sesja XVI   1658
   Sesja XVII   1133
   Sesja XVIII   824
   Sesja XIX   635
   Sesja XX   1323
   Sesja XXI   1171
   Sesja XXII   1491
  Rok 2011   2099
   Sesja IV   2105
   Sesja V   1344
   Sesja VI   1996
   Sesja VII   2072
   Sesja VIII   1013
   Sesja IX   1383
   Sesja X   1194
   Sesja XI   769
   Sesja XII   782
   Sesja XIII   1676
  Rok 2010   1971
   Sesja XXV   1876
   Sesja XXVI   1265
   Sesja XXVII   1084
   Sesja XXVIII   2268
   Sesja XXIX   2164
   Sesja XXX   1935
   Sesja I   1335
   Sesja II   839
   Sesja III   2107
  Rok 2009   1577
   Sesja XIX   1672
   Sesja XX   1691
   Sesja XXI   1637
   Sesja XXII   1727
   Sesja XXIII   1767
   Sesja XXIV   3003
  Rok 2008   1578
   Sesja XI   1692
   Sesja XII   1607
   Sesja XIII   3189
   Sesja XIV   2149
   Sesja XV   1204
   Sesja XVI   1923
   Sesja XVII   1939
   Sesja XVIII   2427
  Rok 2007   1600
   Sesja IV   2067
   Sesja V   1602
   Sesja VI   1614
   Sesja VII   1733
   Sesja VIII   2123
   Sesja IX   2198
   Sesja X   2014
  Rok 2006   1494
   IV kwartał   4749
   III kwartał   2510
   II kwartał   5709
   I kwartał   5800
  Rok 2008   1216
  Rok 2005   1440
   IV kwartał   1155
   III kwartał   931
   II kwartał   877
   I kwartał   958
   II kwatrał   1842
   I kwartał   2163
  Rok 2004   1369
   III kwartał   2020
   IV kwartał   3295
  Rok 2003   1364
   I Kwartał   2341
   II Kwartał   2286
   III Kwartał   1451
   IV Kwartał   3702
 Podatki i opłaty lokalne   7443
  Podatek od nieruchomości   7428
  Podatek od środków transportowych   4265
  Podatek rolny   3989
  Podatek leśny   2046
  Podatek od posiadania psów   1750
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1647
  Opłata targowa   2482
  Opłata prolongacyjna   1374
  Opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki   2080
 Informacje Urzędu   10357
  Zarządzenia Wójta   5626
   Rok 2002   1736
   Rok 2003   5937
   Rok 2004   5426
   Rok 2005   1903
   Rok 2006   1203
   Rok 2007   7316
   Rok 2008   5946
   Rok 2009   8222
   Rok 2010   12303
   Rok 2011   13444
   Rok 2012   8662
   Rok 2013   9202
   Rok 2014   7871
   Rok 2015   4342
   Rok 2016   2749
   Rok 2017   881
   Rok 2003   272
   Rok 2004   315
   Rok 2005   238
   Rok 2006   349
  Obwieszczenia i zawiadomienia   5751
   Rok 2003   1910
   Rok 2004   960
   Rok 2005   881
   Rok 2006   1031
   Rok 2007   1846
   Rok 2008   1922
   Rok 2009   3270
   Rok 2010   13795
   Rok 2011   5343
   Rok 2012   6108
   Rok 2013   3444
   Rok 2014   4171
   Rok 2015   3430
   Rok 2016   1391
   Rok 2017   572
   Rok 2004   559
   Rok 2005   213
   Rok 2006   381
 Wybory   5937
  Rok 2015   521
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   825
   Referendum ogólnokrajowe   460
   Wybory do Sejmu i Senatu RP   565
  Rok 2014   1363
   Wybory do Parlamentu Europejskiego   1818
   Wybory samorządowe   2818
  Rok 2011   8784
  Rok 2010   10140
  Rok 2006   1525
   Obwieszczenia Wójta   1091
   Uchwały i ogłoszenia GKW   2056
   Inne   939
   Protokoły   3413
 Strategia rozwoju   12074
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   5770
 Ochrona środowiska   4658
  Publicznie dostępne wykazy danych zawierające informacje o środowisku   1869
  Plan gospodarki odpadami   1821
  Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna na lata 2012 - 2032   816
  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   1637
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszyna   229
 Programy współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi   2361
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   73508
  Rok 2017   11197
  Rok 2016   23226
  Rok 2015   23988
  Rok 2014   35619
  Rok 2013   33960
  Rok 2012   41310
  Rok 2011   51153
  Rok 2010   35844
  Rok 2009   74545
  Rok 2008   30480
  Rok 2007   30321
  Rok 2006   64364
  Rok 2005   13572
  Rok 2004   10875
  Rok 2003   7263
 Ogłoszenia Konkursów   33484
  Rok 2017   7657
  Rok 2016   16272
  Rok 2015   21321
  Rok 2014   4780
  Rok 2013   7254
  Rok 2012   8763
  Rok 2011   6950
  Rok 2010   55625
  Rok 2009   53747
  Rok 2008   6459
  Rok 2007   8873
  Rok 2006   20541
  Rok 2005   7253
 Plan postępowań   313
  Rok 2017   260
Załatwianie Spraw
  Małżeństwa, narodziny, zgony   694
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   798
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   573
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   494
   Sporządzenie aktu urodzenia   637
   Sporządzenie aktu zgonu   449
  Dowody osobiste   596
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   734
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   573
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   513
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   558
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   624
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego   74
  Meldunki   606
   Zameldowanie na pobyt stały   649
   Zameldowanie na pobyt czasowy   506
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   577
   Wymeldowanie z pobytu stałego   494
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   395
  Nieruchomości   669
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   766
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   722
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   605
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   602
   Podział nieruchomości   638
   Rozgraniczenie nieruchomości   583
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   625
  Działalność gospodarcza   647
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   871
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   664
  Zezwolenia i decyzje   785
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   555
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   853
  Sprawy obywatelskie   2499
  Urząd stanu cywilnego   2572
  Działalność gospodarcza   2383
  Ochrona środowiska i rolnictwo   2091
  Świadczenia rodzinne   2756
  Oświata   1150
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1058
 Urbanistyka, architektura   1766
 Planowanie przestrzenne   2085
 Dowody osobiste   1646
 Meldunki   5623
 Wybory   1881
 Działalność gospodarcza   1371
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   1243
 Geodezja, kartografia   1527
 Gospodarka komunalna   1707
 Drogownictwo   1343
 Gospodarowanie nieruchomościami   2412
 Gospodarka lokalami mieszkalnymi   1266
 Gospodarka lokalami użytkowymi   1283
 Ochrona środowiska   1650
 Podatki i opłaty   1674
 Podatki i opłaty - osoby fizyczne   1591
 Podatki i opłaty - osoby prawne   1466
 Podatki i opłaty - postępowanie egzekucyjne   1223
 Podatki i opłaty - zaświadczenia   1302
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo   1435
 Urząd stanu cywilnego   1580
 Urząd stanu cywilnego - urodzenia   1279
 Urząd stanu cywilnego - małżeństwa   1219
 Urząd stanu cywilnego - zgony   1294
 Rozwój regionalny   1200
 Usługi techniczne   1352
 Inne sprawy   1640
Inne
 Jednostki organizacyjne   6833
  Gminne Przedszkole w Kruszynie   1856
   Kontakt   1318
   Kierownictwo   1153
   Kontakt   569
   Kierownictwo   554
  Gminne Przedszkole w Widzowie   1861
   Kontakt   1443
   Kierownictwo   1253
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej   1969
   Kontakt   1335
   Kierownictwo   1336
  Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" w Jackowie   2418
   Kontakt   1530
   Kierownictwo   1277
  Zespół Szkolny w Kruszynie   2853
   Kontakt   1630
   Kierownictwo   1552
  Zespól Szkolny w Widzowie   2908
   Kontakt   1577
   Kierownictwo   1357
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie   2134
   Kontakt   1492
   Kierownictwo   1253
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie   11693
   Kontakt   4048
   Kierownictwo   2110
   Druki do pobrania   2004
 Sołectwa   5306
  Sołectwo Baby   1880
   Sołtys   1605
   Rada Sołecka   1414
   Statut   893
  Sołectwo Bogusławice   1698
   Sołtys   1595
   Rada Sołecka   1460
   Statut   880
  Sołectwo Jacków   1685
   Sołtys   1456
   Rada Sołecka   1379
   Statut   854
  Sołectwo Kruszyna   1697
   Sołtys   1661
   Rada Sołecka   1383
   Statut   831
  Sołectwo Lgota Mała   1633
   Sołtys   1523
   Rada Sołecka   1287
   Statut   870
  Sołectwo Łęg - Kijów   1576
   Sołtys   1345
   Rada Sołecka   1250
   Statut   826
  Sołectwo Pieńki Szczepockie   1514
   Sołtys   1567
   Rada Sołecka   1230
   Statut   802
  Sołectwo Teklinów   1629
   Sołtys   1419
   Rada Sołecka   1338
   Statut   764
  Sołectwo Widzów   1718
   Sołtys   1621
   Rada Sołecka   1489
   Statut   824
  Sołectwo Widzówek   1469
   Sołtys   1452
   Rada Sołecka   1263
   Statut   770
  Sołectwo Wikłów   1551
   Sołtys   1421
   Rada Sołecka   1324
   Statut   806
 Stowarzyszenia   4540
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach   1825
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie   1803
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie   1792
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Małej   1679
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu   1809
  Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie   1649
  Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie"   1397
  Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie   1496
 Konsultacje społeczne   1587
  Rok 2013   670
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   571
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    1257
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)   675
  Rok 2014   389
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   330
   Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014-2020   405
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020   430
  Rok 2015   233
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   180
   Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku   418
  Rok 2016   150
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   143
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi    381
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   331
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - etap I   87
  Rok 2017   93
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   73
   Gospodarka odpadami komunalnymi    53
 Infrastruktura   4000
  Zaopatrzenie w wodę   1826
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   2115
  Drogi   1852
 Oświadczenia majątkowe   10531
  Rok 2015   556
   Radni Rady Gminy   904
   Wójt Gminy   209
   Urząd Gminy   319
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   186
   Jednostki oświatowe   379
   Gminna Biblioteka Publiczna   135
  Rok 2014   1232
   Radni Rady Gminy - zakończenie kadencji   1378
   Radni Rady Gminy   1031
   Gminna Biblioteka Publiczna   211
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   273
   Jednostki oświatowe   487
   Urząd Gminy   485
   Wójt Gminy   345
  Rok 2013   1274
   Jednostki oświatowe   1335
   Wójt Gminy   458
   Radni Rady Gminy   1386
   Urząd Gminy   679
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   340
   Gminna Biblioteka Publiczna   341
  Rok 2012   820
   Wójt Gminy   521
   Radni Rady Gminy   1846
   Urząd Gminy   760
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   438
   Jednostki oświatowe   955
   Gminna Biblioteka Publiczna   426
  Rok 2011   1165
   Wójt Gminy   766
   Z-ca Wójta Gminy   635
   Radni Rady Gminy   2272
   Urząd Gminy   863
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   661
   Jednostki oświatowe   1413
   Gminna Biblioteka Publiczna   588
  Rok 2010   2663
   Wójt Gminy   1797
   Z-ca Wójta Gminy   1226
   Radni Rady Gminy   2703
   Urząd Gminy   912
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   796
   Jednostki oświatowe   2060
   Gminna Biblioteka Publiczna   765
  Rok 2009   1407
   Wójt Gminy   857
   Radni Rady Gminy   2871
   Urząd Gminy   1323
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   899
   Jednostki oświatowe   1846
  Rok 2008   1800
   Wójt Gminy   1341
   Radni Rady Gminy   3444
   Urząd Gminy   1586
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   992
   Jednostki oświatowe   2346
   Gminna Biblioteka Publiczna   933
  Rok 2007   1533
   Wójt Gminy   1139
   Radni Rady Gminy   2869
   Urząd Gminy   1711
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   988
   Jednostki oświatowe   2723
   Gminna Biblioteka Publiczna   886
  Rok 2006   1430
   Wójt Gminy   1139
   Radni Rady Gminy   3291
   Urząd Gminy   1458
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1037
   Jednostki oświatowe   2454
   Gminna Biblioteka Publiczna   902
  Rok 2005   1691
   Wójt Gminy   1139
   Radni Rady Gminy 2002-2006   3565
   Urząd Gminy   1832
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1013
   Jednostki oświatowe   2418
   Gminna Biblioteka Publiczna   1011
   Radni Rady Gminy 2006-2010   3325
  Rok 2004   1537
   Wójt Gminy   1639
   Radni Rady Gminy   10677
   Urząd Gminy   3570
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1532
   Jednostki oświatowe   7187
   Gminna Biblioteka Publiczna   1483
  Rok 2003   1414
   Wójt Gminy   1618
   Radni Rady Gminy   10511
   Urząd Gminy   3492
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1488
   Jednostki oświatowe   8436
   Gminna Biblioteka Publiczna   1568
  Rok 2002   1434
   Wójt Gminy   1566
   Radni Rady Gminy   10521
   Urząd Gminy   3439
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1567
   Jednostki oświatowe   7405
   Gminna Biblioteka Publiczna   1487
 Rejestry publiczne   1885
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1228
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1210
  Rejestr zamówień publicznych   946
  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy   1030
  Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   960
  Rejestr decyzji celu publicznego   972
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego   972
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna   512
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   575
  Rok 2016   198
   Wodociąg Kruszyna   187
   Ujęcie wody Lgota Mała   115
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   62
  Rok 2015   126
   Wodociąg Kruszyna   184
   Ujęcie wody Lgota Mała   187
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   149
  Rok 2014   123
   Wodociąg Kruszyna   215
   Ujęcie wody Lgota Mała   184
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   194
 Inne informacje publiczne   6731
 Redakcja Biuletynu   5008


wersja do druku drukuj