logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2111483
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 200423
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
 Dane podstawowe   200423
 Godziny urzędowania   6500
 Organizacja Urzędu   7643
 Struktura organizacyjna   9354
Organy
 Wójt Gminy   8799
  Kompetencje   2325
  Kontakt   2246
  Dyżury   2030
  Zarządzenia   2898
  Obwieszczenia i zawiadomienia   2321
 Zastępca Wójta Gminy   6640
 Sekretarz Gminy   5851
  Kompetencje   2018
  Kontakt   1926
  Stanowiska   2021
  Dyżury   1750
 Skarbnik Gminy   5377
  Kompetencje   1903
  Kontakt   1883
  Stanowiska   1764
  Dyżury   1596
 Rada Gminy   8940
  Przewodniczący Rady   2529
  Skład Rady   3510
  Regulamin   1696
  Kompetencje   2627
  Protokoły z posiedzeń   16869
  Uchwały Rady Gminy   2656
  Kontakt z radnymi   2211
 Komisje Rady   4728
  Komisja Gospodarki i Mienia   1780
   Skład osobowy   1687
  Komisja Infrastruktury Technicznej   1603
   Skład osobowy   1511
  Komisja Rewizyjna   1667
   Przedmiot działania   1562
   Skład osobowy   1430
  Komisja Socjalna   1734
   Skład osobowy   1626
 Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska   7239
  Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych   4806
  Referat Finansowy   4028
  Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa   4212
  Referat Obsługi Placówek Oświatowych   329
  Radca prawny   1201
Prawo Lokalne
 Statut   6624
 Regulamin   5077
 Budżet   6427
  Rok 2017   209
   Zarządzenia dotyczące budżetu   89
  Rok 2016   787
   Zarządzenia dotyczące budżetu   124
  Rok 2015   579
   Zarządzenia dotyczące budżetu   58
  Rok 2014   1407
   Zarządzenia dotyczące budżetu   346
  Rok 2013   2030
   Zarządzenia dotyczące budżetu   484
  Rok 2012   1228
   Zarządzenia dotyczące budżetu   607
  Rok 2011   1876
   Zarządzenia dotyczące budżetu   4389
  Rok 2010   2174
  Rok 2009   1751
  Rok 2008   1746
  Rok 2007   2902
  Rok 2006   2274
  Rok 2005   1682
  Rok 2004   1555
  Rok 2003   1533
 Uchwały   14444
  Rok 2017   391
   Sesja XXII   552
   Sesja XXIII   144
  Rok 2016   996
   Sesja XIV   404
   Sesja XV   457
   Sesja XVI   454
   Sesja XVII   563
   Sesja XVIII   277
   Sesja XIX   448
   Sesja XX   256
   Sesja XXI   270
  Rok 2015   1361
   Sesja IV   1426
   Sesja V   426
   Sesja VI   525
   Sesja VII   643
   Sesja VIII   787
   Sesja IX   400
   Sesja X   478
   Sesja XI   190
   Sesja XII   385
   Sesja XIII   505
  Rok 2014   1262
   Sesja XXXVI   1136
   Sesja XXXVII   611
   Sesja XXXVIII   932
   Sesja XXXIX   807
   Sesja XL   728
   Sesja XLI   663
   Sesja XLII   807
   Sesja I   445
   Sesja II   780
   Sesja III   444
  Rok 2013   1726
   Sesja XXIII   1127
   Sesja XXIV   754
   Sesja XXV   685
   Sesja XXVI   2673
   Sesja XXVII   1349
   Sesja XXVIII   1205
   Sesja XXIX   650
   Sesja XXX   693
   Sesja XXXI   900
   Sesja XXXII   574
   Sesja XXXIII   579
   Sesja XXXIV   739
   Sesja XXXV   1510
  Rok 2012   1656
   Sesja XIV   1886
   Sesja XV   1491
   Sesja XVI   1631
   Sesja XVII   1117
   Sesja XVIII   806
   Sesja XIX   614
   Sesja XX   1255
   Sesja XXI   1080
   Sesja XXII   1398
  Rok 2011   2091
   Sesja IV   2021
   Sesja V   1304
   Sesja VI   1925
   Sesja VII   1986
   Sesja VIII   982
   Sesja IX   1331
   Sesja X   1138
   Sesja XI   747
   Sesja XII   757
   Sesja XIII   1574
  Rok 2010   1960
   Sesja XXV   1856
   Sesja XXVI   1250
   Sesja XXVII   1070
   Sesja XXVIII   2157
   Sesja XXIX   2059
   Sesja XXX   1866
   Sesja I   1286
   Sesja II   820
   Sesja III   1994
  Rok 2009   1567
   Sesja XIX   1598
   Sesja XX   1626
   Sesja XXI   1571
   Sesja XXII   1666
   Sesja XXIII   1694
   Sesja XXIV   2862
  Rok 2008   1565
   Sesja XI   1635
   Sesja XII   1564
   Sesja XIII   3062
   Sesja XIV   2070
   Sesja XV   1175
   Sesja XVI   1863
   Sesja XVII   1882
   Sesja XVIII   2369
  Rok 2007   1596
   Sesja IV   2056
   Sesja V   1590
   Sesja VI   1595
   Sesja VII   1692
   Sesja VIII   2066
   Sesja IX   2179
   Sesja X   1969
  Rok 2006   1484
   IV kwartał   4725
   III kwartał   2486
   II kwartał   5666
   I kwartał   5770
  Rok 2008   1204
  Rok 2005   1430
   IV kwartał   1149
   III kwartał   927
   II kwartał   869
   I kwartał   944
   II kwatrał   1818
   I kwartał   2139
  Rok 2004   1363
   III kwartał   1986
   IV kwartał   3217
  Rok 2003   1355
   I Kwartał   2269
   II Kwartał   2269
   III Kwartał   1425
   IV Kwartał   3640
 Podatki i opłaty lokalne   7369
  Podatek od nieruchomości   7246
  Podatek od środków transportowych   4172
  Podatek rolny   3899
  Podatek leśny   2015
  Podatek od posiadania psów   1720
  Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy   1626
  Opłata targowa   2434
  Opłata prolongacyjna   1358
  Opłata za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki   2024
 Informacje Urzędu   10116
  Zarządzenia Wójta   5463
   Rok 2002   1693
   Rok 2003   5712
   Rok 2004   5278
   Rok 2005   1849
   Rok 2006   1195
   Rok 2007   7007
   Rok 2008   5623
   Rok 2009   7829
   Rok 2010   11708
   Rok 2011   12614
   Rok 2012   8113
   Rok 2013   8386
   Rok 2014   7056
   Rok 2015   3604
   Rok 2016   2021
   Rok 2017   444
   Rok 2003   272
   Rok 2004   315
   Rok 2005   238
   Rok 2006   349
  Obwieszczenia i zawiadomienia   5551
   Rok 2003   1879
   Rok 2004   953
   Rok 2005   873
   Rok 2006   1025
   Rok 2007   1790
   Rok 2008   1867
   Rok 2009   3142
   Rok 2010   13467
   Rok 2011   5199
   Rok 2012   5868
   Rok 2013   3316
   Rok 2014   3904
   Rok 2015   2810
   Rok 2016   1180
   Rok 2017   253
   Rok 2004   558
   Rok 2005   213
   Rok 2006   381
 Wybory   5904
  Rok 2015   498
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   769
   Referendum ogólnokrajowe   409
   Wybory do Sejmu i Senatu RP   460
  Rok 2014   1348
   Wybory do Parlamentu Europejskiego   1709
   Wybory samorządowe   2686
  Rok 2011   8573
  Rok 2010   9852
  Rok 2006   1512
   Obwieszczenia Wójta   1081
   Uchwały i ogłoszenia GKW   2036
   Inne   937
   Protokoły   3376
 Strategia rozwoju   11967
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego   5668
 Ochrona środowiska   4606
  Publicznie dostępne wykazy danych zawierające informacje o środowisku   1836
  Plan gospodarki odpadami   1789
  Projekt programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kruszyna na lata 2012 - 2032   795
  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach   1560
  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kruszyna   207
 Programy współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi   2323
Zamówienia Publiczne
 Ogłoszenia Przetargów   71858
  Rok 2017   6357
  Rok 2016   22421
  Rok 2015   22869
  Rok 2014   33902
  Rok 2013   32807
  Rok 2012   40252
  Rok 2011   50258
  Rok 2010   35138
  Rok 2009   73482
  Rok 2008   30216
  Rok 2007   29924
  Rok 2006   63253
  Rok 2005   13435
  Rok 2004   10668
  Rok 2003   7124
 Ogłoszenia Konkursów   32663
  Rok 2017   4728
  Rok 2016   16163
  Rok 2015   20587
  Rok 2014   4676
  Rok 2013   7129
  Rok 2012   8632
  Rok 2011   6892
  Rok 2010   54915
  Rok 2009   53184
  Rok 2008   6354
  Rok 2007   8752
  Rok 2006   20230
  Rok 2005   7220
 Plan postępowań   238
  Rok 2017   191
Załatwianie Spraw
  Małżeństwa, narodziny, zgony   682
   Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC   790
   Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej   561
   Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą   481
   Sporządzenie aktu urodzenia   626
   Sporządzenie aktu zgonu   437
  Dowody osobiste   588
   Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy   724
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia   549
   Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia   500
   Wydanie dowodu osobistego z powodu upływu terminu jego ważności   540
   Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo- adresowych jego posiadacza   608
   Wniosek o wydanie dowodu osobistego   61
  Meldunki   598
   Zameldowanie na pobyt stały   634
   Zameldowanie na pobyt czasowy   484
   Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy   560
   Wymeldowanie z pobytu stałego   487
   Wymeldowanie z pobytu czasowego   392
  Nieruchomości   669
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej   746
   Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym   703
   Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem   601
   Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste   583
   Podział nieruchomości   624
   Rozgraniczenie nieruchomości   565
   Nadanie numeru porządkowego nieruchomości   610
  Działalność gospodarcza   639
   Zarejestrowanie działalności gospodarczej   847
   Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej   651
  Zezwolenia i decyzje   784
   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   543
   Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu   831
  Sprawy obywatelskie   2471
  Urząd stanu cywilnego   2522
  Działalność gospodarcza   2371
  Ochrona środowiska i rolnictwo   2071
  Świadczenia rodzinne   2733
  Oświata   1131
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   1038
 Urbanistyka, architektura   1717
 Planowanie przestrzenne   2024
 Dowody osobiste   1620
 Meldunki   5594
 Wybory   1853
 Działalność gospodarcza   1339
 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   1219
 Geodezja, kartografia   1480
 Gospodarka komunalna   1661
 Drogownictwo   1307
 Gospodarowanie nieruchomościami   2353
 Gospodarka lokalami mieszkalnymi   1240
 Gospodarka lokalami użytkowymi   1255
 Ochrona środowiska   1599
 Podatki i opłaty   1633
 Podatki i opłaty - osoby fizyczne   1553
 Podatki i opłaty - osoby prawne   1442
 Podatki i opłaty - postępowanie egzekucyjne   1199
 Podatki i opłaty - zaświadczenia   1273
 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo   1399
 Urząd stanu cywilnego   1540
 Urząd stanu cywilnego - urodzenia   1250
 Urząd stanu cywilnego - małżeństwa   1197
 Urząd stanu cywilnego - zgony   1202
 Rozwój regionalny   1174
 Usługi techniczne   1325
 Inne sprawy   1611
Inne
 Jednostki organizacyjne   6759
  Gminne Przedszkole w Kruszynie   1829
   Kontakt   1302
   Kierownictwo   1135
   Kontakt   554
   Kierownictwo   540
  Gminne Przedszkole w Widzowie   1842
   Kontakt   1401
   Kierownictwo   1235
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lgocie Małej   1936
   Kontakt   1305
   Kierownictwo   1305
  Szkoła Podstawowa w Jackowie   2381
   Kontakt   1506
   Kierownictwo   1257
  Zespół Szkolny w Kruszynie   2811
   Kontakt   1601
   Kierownictwo   1519
  Zespól Szkolny w Widzowie   2874
   Kontakt   1541
   Kierownictwo   1336
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie oraz jej Filia w Widzowie   2111
   Kontakt   1462
   Kierownictwo   1229
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie   11494
   Kontakt   3972
   Kierownictwo   2068
   Druki do pobrania   1933
 Sołectwa   5267
  Sołectwo Baby   1869
   Sołtys   1579
   Rada Sołecka   1391
   Statut   874
  Sołectwo Bogusławice   1688
   Sołtys   1570
   Rada Sołecka   1442
   Statut   859
  Sołectwo Jacków   1675
   Sołtys   1446
   Rada Sołecka   1356
   Statut   835
  Sołectwo Kruszyna   1679
   Sołtys   1627
   Rada Sołecka   1365
   Statut   811
  Sołectwo Lgota Mała   1626
   Sołtys   1508
   Rada Sołecka   1262
   Statut   849
  Sołectwo Łęg - Kijów   1556
   Sołtys   1324
   Rada Sołecka   1222
   Statut   801
  Sołectwo Pieńki Szczepockie   1503
   Sołtys   1535
   Rada Sołecka   1212
   Statut   782
  Sołectwo Teklinów   1616
   Sołtys   1405
   Rada Sołecka   1330
   Statut   740
  Sołectwo Widzów   1705
   Sołtys   1592
   Rada Sołecka   1461
   Statut   801
  Sołectwo Widzówek   1462
   Sołtys   1430
   Rada Sołecka   1246
   Statut   753
  Sołectwo Wikłów   1539
   Sołtys   1404
   Rada Sołecka   1297
   Statut   790
 Stowarzyszenia   4498
  Ochotnicza Straż Pożarna w Bogusławicach   1805
  Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie   1781
  Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszynie   1773
  Ochotnicza Straż Pożarna w Lgocie Małej   1662
  Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu   1791
  Ochotnicza Straż Pożarna w Widzowie   1630
  Stowarzyszenie Młodzieży Wiejskiej "Nowe Pokolenie"   1359
  Stowarzyszenie Wspólne Działanie Miejscowości Teklinów i Pieńki Szczepockie   1456
 Konsultacje społeczne   1563
  Rok 2013   656
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   547
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi    1231
   Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (2)   652
  Rok 2014   377
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   319
   Strategia Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2014-2020   377
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kruszyna na lata 2014 - 2020   410
  Rok 2015   220
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   163
   Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku   390
  Rok 2016   141
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   120
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi    336
   Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   301
   Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - etap I   59
  Rok 2017   71
   Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi   45
   Gospodarka odpadami komunalnymi    28
 Infrastruktura   3980
  Zaopatrzenie w wodę   1802
  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków   2079
  Drogi   1822
 Oświadczenia majątkowe   10365
  Rok 2015   473
   Radni Rady Gminy   732
   Wójt Gminy   168
   Urząd Gminy   230
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   147
   Jednostki oświatowe   283
   Gminna Biblioteka Publiczna   102
  Rok 2014   1224
   Radni Rady Gminy - zakończenie kadencji   1270
   Radni Rady Gminy   914
   Gminna Biblioteka Publiczna   191
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   246
   Jednostki oświatowe   431
   Urząd Gminy   419
   Wójt Gminy   321
  Rok 2013   1262
   Jednostki oświatowe   1253
   Wójt Gminy   442
   Radni Rady Gminy   1244
   Urząd Gminy   654
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   325
   Gminna Biblioteka Publiczna   334
  Rok 2012   804
   Wójt Gminy   511
   Radni Rady Gminy   1733
   Urząd Gminy   722
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   412
   Jednostki oświatowe   922
   Gminna Biblioteka Publiczna   407
  Rok 2011   1155
   Wójt Gminy   740
   Z-ca Wójta Gminy   611
   Radni Rady Gminy   2126
   Urząd Gminy   829
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   637
   Jednostki oświatowe   1340
   Gminna Biblioteka Publiczna   569
  Rok 2010   2650
   Wójt Gminy   1764
   Z-ca Wójta Gminy   1207
   Radni Rady Gminy   2579
   Urząd Gminy   888
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   777
   Jednostki oświatowe   1951
   Gminna Biblioteka Publiczna   738
  Rok 2009   1397
   Wójt Gminy   839
   Radni Rady Gminy   2751
   Urząd Gminy   1285
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   873
   Jednostki oświatowe   1754
  Rok 2008   1784
   Wójt Gminy   1325
   Radni Rady Gminy   3304
   Urząd Gminy   1565
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   970
   Jednostki oświatowe   2270
   Gminna Biblioteka Publiczna   911
  Rok 2007   1519
   Wójt Gminy   1118
   Radni Rady Gminy   2764
   Urząd Gminy   1656
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   966
   Jednostki oświatowe   2646
   Gminna Biblioteka Publiczna   866
  Rok 2006   1424
   Wójt Gminy   1116
   Radni Rady Gminy   3184
   Urząd Gminy   1398
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1012
   Jednostki oświatowe   2399
   Gminna Biblioteka Publiczna   885
  Rok 2005   1678
   Wójt Gminy   1118
   Radni Rady Gminy 2002-2006   3418
   Urząd Gminy   1784
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   985
   Jednostki oświatowe   2312
   Gminna Biblioteka Publiczna   989
   Radni Rady Gminy 2006-2010   3185
  Rok 2004   1519
   Wójt Gminy   1618
   Radni Rady Gminy   10422
   Urząd Gminy   3510
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1529
   Jednostki oświatowe   7059
   Gminna Biblioteka Publiczna   1450
  Rok 2003   1407
   Wójt Gminy   1587
   Radni Rady Gminy   10283
   Urząd Gminy   3425
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1464
   Jednostki oświatowe   8270
   Gminna Biblioteka Publiczna   1534
  Rok 2002   1417
   Wójt Gminy   1538
   Radni Rady Gminy   10295
   Urząd Gminy   3390
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   1548
   Jednostki oświatowe   7188
   Gminna Biblioteka Publiczna   1450
 Rejestry publiczne   1858
  Rejestr Uchwał Rady Gminy   1164
  Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy   1129
  Rejestr zamówień publicznych   918
  Rejestr decyzji o warunkach zabudowy   987
  Rejestr wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   926
  Rejestr decyzji celu publicznego   934
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego   952
  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kruszyna   485
 Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi   543
  Rok 2016   181
   Wodociąg Kruszyna   150
   Ujęcie wody Lgota Mała   87
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   49
  Rok 2015   117
   Wodociąg Kruszyna   136
   Ujęcie wody Lgota Mała   143
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   124
  Rok 2014   108
   Wodociąg Kruszyna   167
   Ujęcie wody Lgota Mała   129
   Studnia publiczna - Bogusławice Kolonia   135
 Inne informacje publiczne   6655
 Redakcja Biuletynu   4972


wersja do druku drukuj