logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

1.

Data:

2018-01-17 13:52
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII/227/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

2.

Data:

2018-01-17 13:52
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/227/2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

3.

Data:

2018-01-17 13:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII/226/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

4.

Data:

2018-01-17 13:51
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/226/2018 w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

5.

Data:

2018-01-17 13:50
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonał: Grażyna Olczyk

6.

Data:

2018-01-17 13:49
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/2017 rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonał: Grażyna Olczyk

7.

Data:

2018-01-17 13:49
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXII/225/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/222/2017 rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Wykonał: Grażyna Olczyk

8.

Data:

2018-01-17 13:48
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/224/2018 w sprawie w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

9.

Data:

2018-01-17 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/223/2018 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

10.

Data:

2018-01-17 13:47
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI/224/2018 w sprawie w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2018rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

11.

Data:

2018-01-17 13:46
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXXI/223/2018 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

12.

Data:

2018-01-17 13:45
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXXI
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXXI/223/2018 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Wykonał: Grażyna Olczyk

13.

Data:

2018-01-17 10:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Wykonał: Krzysztof Gębski

14.

Data:

2018-01-17 10:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Wykonał: Krzysztof Gębski

15.

Data:

2018-01-17 10:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Plan postępowań > Rok 2018 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan postępowań o udzielenie zamówień
Wykonał: Krzysztof Gębski

16.

Data:

2018-01-16 14:32
Dział: Inne > Konsultacje społeczne > Rok 2018 > Gospodarka odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Gospodarka odpadami komunalnymi
Wykonał: Piotr Włodarczyk

17.

Data:

2018-01-15 10:10
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Zakup licencji i wdrożenie e-usług w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna"
Wykonał: Krzysztof Gębski

18.

Data:

2018-01-12 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji dziewięciu jednodniowych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu ?Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna?
Wykonał: Ewelina Kokot

19.

Data:

2018-01-12 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji dziewięciu jednodniowych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu ?Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna?
Wykonał: Ewelina Kokot

20.

Data:

2018-01-12 14:19
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2018 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie do składania ofert na usługę organizacji dziewięciu jednodniowych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu ?Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna?
Wykonał: Ewelina Kokot

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj