logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

1.

Data:

2017-04-14 13:25
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu p.n.: "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna"
Wykonał: Przemysław Plenik

2.

Data:

2017-04-14 08:12
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 30.03.12017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

3.

Data:

2017-04-14 08:12
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 05.03.12017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia w dniu 26 kwietnia 2017 r naboru na stanowisko urzędnicze ds.planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki lokalowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

4.

Data:

2017-04-14 08:12
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 05.03.12017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia w dniu 26 kwietnia 2017 r naboru na stanowisko urzędnicze ds.planowania przestrzennego, geodezji i gospodarki lokalowej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

5.

Data:

2017-04-14 08:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 21.03.12017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kruszyna w roku szkolnym 2017/2018
Wykonał: Urszula Wasiel

6.

Data:

2017-04-14 08:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 30.03.12017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kruszyna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Wykonał: Urszula Wasiel

7.

Data:

2017-04-14 08:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 30.03.12017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kruszyna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Wykonał: Urszula Wasiel

8.

Data:

2017-04-14 08:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 30.03.12017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

9.

Data:

2017-04-14 08:10
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 21.03.12017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kruszyna w roku szkolnym 2017/2018
Wykonał: Urszula Wasiel

10.

Data:

2017-04-13 14:09
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej o budynek Gminnego Przedszkola w Lgocie Małej wraz z niezbędnymi wyburzeniami istniejących części, infrastrukturą techniczna oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 1/3, na działce nr 5497 obręb Lgota Mała
Wykonał: Przemysław Plenik

11.

Data:

2017-04-13 14:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kruszyna w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej o budynek Gminnego Przedszkola w Lgocie Małej wraz z niezbędnymi wyburzeniami istniejących części, infrastrukturą techniczna oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej 1/3, na działce nr 5497 obręb Lgota Mała
Wykonał: Przemysław Plenik

12.

Data:

2017-04-12 10:19
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o podstawowej kwocie dotacji .
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację
Wykonał: Piotr Włodarczyk

13.

Data:

2017-04-07 14:20
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 694450S Widzów ul. Antoniowska".
Wykonał: Przemysław Plenik

14.

Data:

2017-04-07 14:17
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Obwieszczenia i zawiadomienia > Rok 2017
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 694450S Widzów ul. Antoniowska".
Wykonał: Przemysław Plenik

15.

Data:

2017-04-06 14:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2017 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na zadanie p.n. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu p.n.: "Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna".
Dodatkowy opis redaktora: Dodano informację
Wykonał: Piotr Włodarczyk

16.

Data:

2017-04-04 14:15
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/165/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r ? Karta Nauczyciela zatrudnionych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

17.

Data:

2017-04-04 14:14
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/165/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r ? Karta Nauczyciela zatrudnionych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

18.

Data:

2017-04-04 14:13
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXIII
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XXIII/165/2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r ? Karta Nauczyciela zatrudnionych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

19.

Data:

2017-04-04 14:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/164/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

20.

Data:

2017-04-04 14:12
Dział: Prawo Lokalne > Uchwały > Rok 2017 > Sesja XXIII
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XXIII/164/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna
Wykonał: Grażyna Olczyk

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj