logo bip.gov.pl

 Urząd Gminy KRUSZYNA

www.kruszyna.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

1.

Data:

2017-10-23 15:12
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 26.09.2017 r. w sprawie przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej
Wykonał: Urszula Wasiel

2.

Data:

2017-10-23 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 12.09.2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy
Wykonał: Urszula Wasiel

3.

Data:

2017-10-23 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 21.09.2017 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosku p przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

4.

Data:

2017-10-23 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 25.09.2017 r w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli i dyrektorów
Wykonał: Urszula Wasiel

5.

Data:

2017-10-23 15:11
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 25.09.2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Kruszyna pk CHMURA 2017 z elementami działań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
Wykonał: Urszula Wasiel

6.

Data:

2017-10-23 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 31.08.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolnego w Widzowie
Wykonał: Urszula Wasiel

7.

Data:

2017-10-23 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 01.09.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Powstańców Styczniowych w Kruszynie
Wykonał: Urszula Wasiel

8.

Data:

2017-10-23 15:10
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 01.09.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im.Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie
Wykonał: Urszula Wasiel

9.

Data:

2017-10-23 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 24.08.2017 r. w sprawie zrzeczenia się przez Gminę Kruszyna odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe
Wykonał: Urszula Wasiel

10.

Data:

2017-10-23 15:09
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 31.08.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkolnego w Kruszynie
Wykonał: Urszula Wasiel

11.

Data:

2017-10-23 15:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 14.08.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Wykonał: Urszula Wasiel

12.

Data:

2017-10-23 15:08
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 17.08.2017 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki położonej w miejscowości Baby
Wykonał: Urszula Wasiel

13.

Data:

2017-10-23 14:58
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 24.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadania pn Przebudowy i remonty dróg gminnych w miejscowościach Bogusławice oraz Remonty dróg gminnych w miejscowości Widzów
Wykonał: Urszula Wasiel

14.

Data:

2017-10-23 14:58
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 08.08.2017w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Kruszynie
Wykonał: Urszula Wasiel

15.

Data:

2017-10-23 14:58
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 11.08.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Kruszynie
Wykonał: Urszula Wasiel

16.

Data:

2017-10-23 14:57
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 21.03.2017 r. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

17.

Data:

2017-10-23 14:57
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 23.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowego"Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

18.

Data:

2017-10-23 14:55
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr32/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 17.05.2017 r W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. "Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5"
Wykonał: Urszula Wasiel

19.

Data:

2017-10-23 14:55
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 13.03.2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym kandydatów do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruszyna
Wykonał: Urszula Wasiel

20.

Data:

2017-10-23 14:54
Dział: Prawo Lokalne > Informacje Urzędu > Zarządzenia Wójta > Rok 2017
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 16.02.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r.
Wykonał: Urszula Wasiel

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj